Acasă»
Transparenta decizionala - proiecte acte normative
   

  Puteţi trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice, în termen de 10 zile de la publicare la adresa publicinfo@mfinante.ro.

  Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală - publicat în data de 25.03.2010
  Notă de fundamentare
  Tabel comparativ

  Proiect hotărâre pentru modificarea articolul II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici- publicat în data de 24.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, prin scrisoarea semnată la Luxembourg la 13 ianuarie 2010, la Bucureşti la 25 ianuarie 2010 şi la Galaţi la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă " Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002- publicat în data de 19.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisorile semnate la Bucureşti la 25 ianuarie 2010 şi la 29 ianuarie 2010, respectiv la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003 - publicat în data de 19.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect hotărâre privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale - publicat în data de 18.03.2010
  Note de fundamentare

  Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale " Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice - publicat în data de 17.03.2010
  Notă de fundamentare
  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

  Proiect hotărâre pentru modificarea pct.701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 - publicat în data de 17.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal- publicat în data de 15.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008- publicat în data de 15.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi de modificare şi completare a altor acte normative - publicat în data de 09.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect hotărâre pentru aprobarea amendamentelor  convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin Scrisoarea semnată la Luxembourg  la 14 octombrie 2009 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2009, la Contractul de Finantare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 - publicat în data de 03.03.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect lege pentru modificarea şi completarea art. 77 şi 78 din Legea Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 25.02.2010
  Expunere de motive

  Proiect hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 noiembrie 2009 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 - publicat în data de 25.02.2010
  Notă de fundamentare
  Anexa

  Proiect hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 si 26 mai 2009 si respectiv la 15 si 20 octombrie 2009 la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001 - publicat în data de 25.02.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 11 noiembrie 2009 şi la Paris la 22 decembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 - publicat în data de 16.02.2010
  Nota de fundamentare

  Proiect hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică - publicat în data de 10.02.2010
  Notă de fundamentare

  Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice - publicat în data de 10.02.2010
  Nota de fundamentare
  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

  Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2008, modificat şi corectat în baza deciziei Curţii de Conturi a României nr.3/2009, Departamentul XI si a deciziei Curţii de Conturi a României nr.9/2009 - publicat în data de 08.02.2010
  Contul de executie
  Expunere de motive
  Nota de fundamentare

  Proiect ordonanţă de urgenţă privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească , finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romîniei - publicat în data de 04.02.2010
  Nota de fundamentare

  Proiect hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 martie 2009, 30 septembrie 2009, 6 noiembrie 2009 şi la Washington la 03 aprilie 2009, 12 mai 2009 şi 9 noiembrie 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de prevenire şi combatere a extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006 - publicat în data de 04.02.2010
  Nota de fundamentare

  Proiect ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - publicat în data de 02.02.2010
  Nota de fundamentare
  Tabel comparativ

  Proiect hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2009 şi la Paris la 09 decembrie 2009, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007, pentru finanţarea Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud - vest a României.

  Proiect de lege Legea responsabilităţii fiscal-bugetare - publicat în data de 15.01.2010
  Expunere de motive

  Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern - publicat în data de 11.01.2010
  Expunere de motive

  Proiect hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 22.12.2009
  Notă fundamentare

  Proiect hotărâre de Guvern pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisorile semnate la Luxemburg la 26 martie 2008 şi la Bucureşti la 09 aprilie 2008, precum şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 02 octombrie 2009, la Contractul de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 - publicat în data de 16.12.2009
  Notă fundamentare

  Proiect hotărâre de Guvern pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 august 2009 şi la Luxemburg la 16 septembrie 2009, respectiv la Bucureşti la 30 septembrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 - publicat în data de 14.12.2009
  Notă fundamentare

  Proiect hotărâre de Guvern pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 22 septembrie 2009 şi la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România, SAMTID B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006 - publicat în data de 14.12.2009
  Notă fundamentare

  Proiect hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010 - publicat în data de 09.12.2009
  Anexa
  Notă fundamentare

 1. Arhiva 2009
 2. Arhiva 2008
  • Hotărâre - pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora - publicat in data de 28.10.2008
  • Notă de fundamentare


  • Ordonanţă de urgenţă  -   pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - publicat in data de 27.10.2008
  • Notă de fundamentare


  • Proiectul de hotărâre  -   privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale CN Transelectrica SA şi SC Hidroelectrica SA, aflate sub autoritatea MEF - publicat in data de 09.10.2008
  • Notă de fundamentare
  • Propunere  -   Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale Transelectrica SA
  • Propunere  -   Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al SC Hidroelectrica SA
  • Referat de aprobare  -   al Ordinului privind modificarea Anexelor nr.3, 5, 8 şi 14 la Ordinul nr.972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energetic, aflaţi sub autoritatea MEF - publicat in data de 09.10.2008
  • Propunere  -   Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Formenerg SA
  • Propunere  -   Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Smart SA
  • Propunere  -   Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al SC Termoserv SA Doiceşti
  • Propunere  -   Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Termoserv Borzeşti SA
  • Proiectul de ordin  -   pentru modificarea Anexei nr.9 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţioneaza în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea MEF - publicat in data de 09.10.2008
  • Referat de aprobare
  • Propunere  -   Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al INSEMEX Petroşani


  • Ordonanţă de urgenţă  -   pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal - publicat in data de 03.10.2008
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -   pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.731/2007 - publicat in data de 29.09.2008
  • Anexe
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -   privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al CN a Huilei SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor - publicat in data de 29.09.2008
  • Anexe
  • Notă de fundamentare


  • Ordonanţă de urgenţă  -   privind actualizarea participaţiei la capitalul social detinută de S.C. „Fondul Proprietatea” S.A la S.N. „Nuclearelectrica” S.A - publicat in data de 19.09.2008
  • Notă de fundamentare


  • Ordonanţă de urgenţă  -   privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională - publicat in data de 09.09.2008
  • Anexe
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -   pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008 - publicat in data de 21.08.2008
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -   privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 la SC Conversmin SA - publicat in data de 20.08.2008
  • Notă de fundamentare
  • Anexă


  • Hotărâre  -   cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008 - publicat in data de 19.08.2008
  • Notă de fundamentare
  • Anexă


  • Hotărâre  -   pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare - publicat in data de 16.07.2008
  • Notă de fundamentare


  • Proiectul de Lege  -   pentru aprobarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 - publicat in data de 08.07.2008


  • Ordonanţa de urgenţă  -   pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - publicat in data de 24.06.2008
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -  privind aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie al bugetului trezoreriei statului pe anul 2007 - publicat in data de 23.06.2008
  • Anexa 1
  • Anexa 2
  • Notă de fundamentare


  • Ordonanţă de urgenţă  -  privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare - publicat in data de 16.06.2008
  • Notă de fundamentare


  • Ordonanţă de urgenţă  -  privind actualizarea participaţiei la capitalul social detinută de S.C. „Fondul Proprietatea” S.A la S.N. „Nuclearelectrica” S.A - publicat in data de 30.05.2008
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -  privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive - publicat in data de 12.05.2008
  • Notă de fundamentare


  • Ordonanţă  -  privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2007 - publicat in data de 30.04.2008
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -  privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice - publicat in data de 15.04.2008
  • Notă de fundamentare


  • Hotărâre  -  privind aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Fondul European de Investiţii, privind programul JEREMIE în România semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 - publicat in data de 14.04.2008
  • Acord de finanţare
  • Notă de fundamentare


  • Ordonanţă de urgenţă   -  pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome - publicat in data de 11.04.2008
  • Notă de fundamentare
  • Hotărâre  -  privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului - publicat in data de 11.04.2008
  • Notă de fundamentare


  • Lege  -  privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc - publicat in data de 20.03.2008


  • Ordonanţă de urgenţă  -  pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme - publicat in data de 14.03.2008


  • Lege -  privind stimularea investiţiilor - publicat in data de 27.02.2008


  • Hotărâre   -  privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor - publicat in data de 18.02.2008


  • Ordonanţă de urgenţă   -  privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE - publicat in data de 07.02.2008
  • Notă fundamentare 


  • Proiect   -  Hotărâre privind constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru formularea poziţiei României în contextul revizuirii bugetului comunitar şi negocierii perspectivelor financiare - publicat in data de 01.02.2008
  • Notă fundamentare 


  • Ordonanţă de urgenţă   -  privind unele masuri pentru reglementarea regimului unor debitori si creditori ai fondului de risc - publicat in data de 29.01.2008
  • Notă fundamentare 


  • Proiect   - Ordonanţă de urgenţă privind taxa pe poluare pentru autovehicule - publicat in data de 23.01.2008
  • Anexa 1
  • Anexa 2
  • Anexa 3


  • Proiect   - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, cu modificarile si completarile ulterioare - publicat in data de 22.01.2008
  • Nota fundamentare


  • Hotărâre   -  privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale  - publicat in data de 18.01.2008


  • Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului - publicat in data de 11.01.2008
  • Nota fundamentare


  • Proiect Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria  Romana" - S.A. - publicat in data de 11.01.2008
  • Nota fundamentare