Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea proiectelor de acte normative în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea și completarea unor acte normative - publicat în data de 29.03.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale - publicat în data de 29.03.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Contextul elaborarii este motivat de efectele generate de aplicarea unor prevederi din OUG nr.64/2016, act normativ care stipulează, faptul că, „până la data de 31 martie 2017, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort”.

  Această hotărâre de reglementare a prețurilor nu a mai fost elaborată, context în care formula de calcul pentru determinarea veniturilor suplimentare nu ar mai fi avut termenul de referință privind prețul reglementat pentru consumatorii casnici . Se impune modificarea termenului din formula de calcul a veniturilor suplimentare prezentată în anexa la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, respectiv termenul care se referea la prețul reglementat este înlocuit cu o referință la prețul realizat pe piața centralizată/concurențială.  Proiect Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - publicat în data de 24.03.2017 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și, respectiv, 27 februarie 2017 - publicat în data de 23.03.2017 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități - publicat în data de 20.03.2017 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene - publicat în data de 16.03.2017 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la București, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 - publicat în data de 14.03.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin pentru modificarea art.4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale - publicat în data de 09.03.2017 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 - publicat în data de 03.03.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale - publicat în data de 21.02.2017 Asculta
  Anexa 1 Asculta
  Anexa 2 Asculta
  Anexa 3 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

Cauta in arhiva