Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea propunerilor de acte normative la adresa: publicinfo@mfinante.ro.
  Precizăm că proiectele de acte normative sunt în dezbatere publică până la data adoptării de către Guvern.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice - publicat în data de 25.05.2016 Asculta
  Anexa 1 Asculta
  Anexa 2 Asculta
  Anexa 3 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - publicat în data de 25.05.2016 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice - publicat în data de 24.05.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă - publicat în data de 13.05.2016 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Lege pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la data de 8 mai 2014 și semnat de România la Moscova la 1 iulie 2015, privind modificarea Acordului de înființare a Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia din data de 10 iulie 1970 - publicat în data de 12.05.2016 Asculta
  Protocol de modificare a acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a statutului acesteia Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Hotătâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin HG nr.1470/2007 - publicat în data de 12.05.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanţa de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală - publicat în data de 10.05.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă” - publicat în data de 10.05.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - publicat în data de 01.04.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial şi controlul financiar preventiv - publicat în data de 01.04.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

Cauta in arhiva