Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea propunerilor de acte normative la adresa: publicinfo@mfinante.ro.
  Precizăm că proiectele de acte normative sunt în dezbatere publică până la data adoptării de către Guvern.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Ordin privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat - publicat în data de 18.07.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - publicat în data de 15.07.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 - publicat în data de 12.07.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexe Asculta  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative - publicat în data de 05.07.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014 - publicat în data de 29.06.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 - publicat în data de 23.06.2016 Asculta
  Anexe Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Anexa la expunerea de motive Asculta


  Bilanţul instituţiilor publice la 31.12.2015 - publicat în data de 23.06.2016 Asculta

  Proiect Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 - publicat în data de 23.06.2016 Asculta
  Anexe Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Anexa la expunerea de motive Asculta


  Proiect Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 - publicat în data de 22.06.2016 Asculta
  Anexa 1 Asculta
  Anexa 2 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile - publicat în data de 17.06.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

Cauta in arhiva