Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea proiectelor de acte normative în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017, 2018 şi 2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale - publicat în data de 19.10.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene - publicat în data de 05.10.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv - publicat în data de 19.09.2016 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă” - publicat în data de 13.09.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești - publicat în data de 09.09.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule - publicat în data de 09.09.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - publicat în data de 26.08.2016
  Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se primesc în scris, la adresa publicinfo@mfinante.ro, până în data de 4 septembrie 2016, inclusiv. Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexa nr. 1 Asculta
  Anexa nr. 1a Asculta
  Anexa nr. 1c Asculta
  Anexa nr. 1b Asculta
  Anexa nr. 1d Asculta

  Anexa nr. 2 Asculta
  Anexa nr. 2a Asculta
  Anexa nr. 2b Asculta
  Anexa nr. 2c Asculta
  Anexa nr. 2d Asculta

  Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională - publicat în data de 25.08.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicat în data de 23.08.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art.4¹ din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare - publicat în data de 04.08.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

Cauta in arhiva