Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea proiectelor de acte normative în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicat în data de 06.01.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea unor acte normative - publicat în data de 06.01.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale - publicat în data de 29.12.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică - publicat în data de 29.12.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile - publicat în data de 23.12.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 - publicat în data de 15.12.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexa Asculta


  Proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin HG nr.235/2003 - publicat în data de 12.12.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale - publicat în data de 06.12.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.225/2014 - publicat în data de 05.12.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexe Asculta


  Proiect OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii - publicat în data de 28.11.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

Cauta in arhiva