A expirat sesiunea» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea propunerilor de acte normative la adresa: publicinfo@mfinante.ro.
  Precizăm că proiectele de acte normative sunt în dezbatere publică până la data adoptării de către Guvern.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014 - publicat în data de 29.06.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 - publicat în data de 23.06.2016 Asculta
  Anexe Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Anexa la expunerea de motive Asculta


  Bilanţul instituţiilor publice la 31.12.2015 - publicat în data de 23.06.2016 Asculta

  Proiect Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 - publicat în data de 23.06.2016 Asculta
  Anexe Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Anexa la expunerea de motive Asculta


  Proiect Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 - publicat în data de 22.06.2016 Asculta
  Anexa 1 Asculta
  Anexa 2 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile - publicat în data de 17.06.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale - publicat în data de 16.06.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora - publicat în data de 16.06.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 16.06.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 16.06.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

Cauta in arhiva