Activitaţi» Domenii reglementate specific
Tichete de masă, cadou, creşă , sociale pentru grădiniţă şi vouchere de vacanţă  Informaţii referitoare la legislaţia specifică desfăşurării activităţii de funcţionare a unităţilor emitente de tichete de masă, de tichete-cadou şi de tichete de creşă precum şi de tichete de vacanţă.

  Hotărâre nr.15/2016 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

  Ordin nr.125/165/2016 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

  Lege nr.248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

  Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare;

  Hotărâre nr.23 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

  Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;

  Hotărârea Guvernului nr.1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8 din 18 februarie 2009, privind acordarea voucherelor de vacanţă

  Hotărârea Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă;

  Ordinul nr.2007 din 27 iunie 2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

  Documentele necesare autorizării operatorilor economici în vederea desfăşurării activităţii de funcţionare a unităţilor emitente de tichete de masă, tichete-cadou, tichete de creşă şi vauchere de vacanţă se regasesc in Anexa nr.8, Anexa nr. 10, Anexa nr.12 şi Anexa nr.14 la Ordinul nr.2007 din 27 iunie 2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete.  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete masă pe suport hârtie, tichete masă pe suport electronic, tichete cadou şi creşă, tichete sociale pentru grădiniţă, vouchere de vacanţă pe suport hârtie - 21.09.2016
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete masă pe suport hârtie, tichete masă pe suport electronic, tichete cadou şi creşă, tichete sociale pentru grădiniţă, vouchere de vacanţă pe suport hârtie - 10.05.2016
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete masă pe suport hârtie, tichete masă pe suport electronic, tichete cadou şi creşă, tichete sociale pentru grădiniţă, vouchere de vacanţă pe suport hârtie - 14.04.2016
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete masă pe suport hârtie, tichete masă pe suport electronic, tichete cadou şi creşă, tichete sociale pentru grădiniţă, vouchere de vacanţă pe suport hârtie - 05.04.2016
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 18.11.2015
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 23.10.2015
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 01.10.2015
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 01.01.2015
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 11.09.2014
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 27.11.2013
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 14.05.2013
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 17.09.2012
  Lista cuprinzând unităţile emitente de tichete de masă, cadou, creşă şi de vacanţă - 10.04.2012