TelVerde Anticorupţie»
TelVerde

  Serviciul TelVerde al Ministerului Finanţelor Publice este destinat primirii apelurilor telefonice şi înregistrarii sesizărilor privind refuzul de eliberare a bonurilor fiscale de către comercianți precum și pentru sesizarea actelor de corupţie înfăptuite de către funcţionari din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiile subordonate.

  Numărul de telefon 0800 800 085 poate fi apelat, gratuit, 24 de ore din 24.

  Conţinutul mesajului înregistrat este compus din două părţi după cum urmează:
  " Aţi sunat la linia TelVerde a Ministerului Finanţelor Publice. Vă informăm că acest apel este înregistrat, iar continuarea acestuia reprezintă acceptul dumneavoastră.

  Componenta I
  Pentru sesizări privind refuzul de eliberare a bonurilor fiscale apăsați tasta 1*

  După alegerea acestei opțiuni apelantul va fi preluat, la orice oră, de către un operator al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Naționale de Administrare Fiscală.

  În cazul în care linia este ocupată mesajul este:
  În prezent toți operatorii sunt angajați în dialog cu cetățenii, vă rugăm să așteptați până când unul dintre operatori va prelua apelul dumneavoastră.

  In cel mai scurt timp, unul din operatori va prelua apelul.

  RECOMANDĂRI
  privind abordarea situațiilor în care operatorii economici refuză emiterea și înmânarea bonurilor fiscale

  Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.28/1999:

  1. Este interzisă emiterea și înmânarea către clienți a altor documente care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, în afara bonurilor fiscale;
  2. În cazul în care clientul nu primește bonul fiscal sau primește un alt document decât bonul fiscal, acesta are obligația de a solicita emiterea și înmânarea bonului fiscal;
  3. În cazul refuzului de a emite și înmâna bonul fiscal, clientul poate beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.
  4. Operatorii economici sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor legale menționate mai sus.

  Ministerul Finanțelor Publice recomandă clientilor, cărora un operator economic le refuză emiterea și respectiv înmânarea bonului fiscal, să abordeze următoarea conduită:

  • Să solicite în mod expres eliberarea și înmânarea bonului fiscal în situația în care acesta nu este înmânat din proprie inițiativă de comerciant;
  • Să aștepte un interval rezonabil de timp care să permită operatorului economic efectuarea operațiunilor de eliberare și respectiv de înmânare a bonului fiscal, în funcție de situația concretă în care se află, respectiv un magazin, un restaurant, o unitate de prestări servicii, etc.;
  • Să nu părăsească unitatea comercială înainte de a apela serviciul TelVerde;
  • În cazul unui refuz al comerciantului să invoce dreptul legal pe care îl are de a primi un bon fiscal, de a participa la loteria bonurilor fiscale și de a beneficia de bun sau serviciu fără plata contravalorii acestuia;
  • În cazul în care nici în urma acestor demersuri nu primește un bon fiscal, indiferent de motivul invocat de comerciant (nu are casă de marcat, aceasta nu este fiscalizată sau este defectă) să apeleze telefonul TelVerde 0800.800.085, care asigură posibilitatea sesizării, 24 de ore din 24, a unui operator din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - ANAF, unde poate semnala nerespectarea legii fiscale de către comerciant;
  • Sesizarile anonime nu vor fi preluate;
  • Atenție! În cazul în care casa de marcat este defectă, comerciantul poate înmâna clientului o chitanță, precum și factură la cererea acestuia;
  • Plata contravalorii bunului sau serviciului trebuie făcută concomitent cu înmânarea bonului fiscal;
  • După sesizarea serviciului TelVerde să urmeze recomandările operatorului, din cadrul Direcției generale antifraudă fiscal㠖 ANAF, cu care a intrat în contact;
  • Clientul va fi contactat in termen de maxim 15 zile calendaristice de catre un reprezentant al Directiei generale antifrauda fiscala – ANAF , pentru a i se comunica modul de solutionare a sesizarii;

  Componenta 2
  Pentru alte sesizări apăsaţi tasta 2**

  Dupa alegerea acestei opțiuni urmează mesajele:
  2.1 Pentru sesizări adresate aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice apăsați tasta 1.
  2.2 Pentru sesizări adresate Agenției Naționale de Administrare Fiscală apăsați tasta 2.

  Preluarea şi verificarea aspectelor pe care doriţi să le sesizaţi, sunt strict condiţionate de furnizarea, în format complet, a datelor dumneavoastră de identificare, respectiv nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon şi e-mail. După semnalul sonor aveţi la dispoziție 3 minute pentru formularea sesizării.

  Mesajul dumneavoastră va fi înregistrat și preluat de către un operator în timpul programului de lucru.
  Confirmarea primirii sesizării împreună cu numărul de înregistrare poate fi preluată telefonic de la structura de relaţii publice a instituţiei destinatare.
  Pentru solicitarea de informaţii de interes public sau transmiterea de petiţii, puteţi folosi în continuare canalele de comunicare existente, publicate pe site la rubrica Contacte.