Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Strategia CFPI    Strategia dezvoltarii Controlului Financiar Public Intern in Romania, octombrie 2001
    Strategia dezvoltarii Controlului Financiar Public Intern in Romania, septembrie 2005
    Strategia dezvoltarii Controlului Financiar Public Intern in Romania, aprilie 2007
    Strategia dezvoltarii Controlului Financiar Public Intern in Romania pentru perioada 2010-2013, august 2010
    Strategia dezvoltarii Controlului Financiar Public Intern in Romania pentru perioada 2014-2016