Activitaţi» Trezorerie şi datorie publică
Sisteme de plăţi

    Constituindu-se, încă de la început, într-un participant important în cadrul noului Sistem Electronic de Plăti, implementat în România în anul 2005, Trezoreria Statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice marchează, în opinia noastră, o inovaţie în practica pieţei financiar-bancare a ţărilor Uniunii Europene, cu o poziţie care ne individualizează ca o instituţie guvernamentală având statut de membru SWIFT, utilizator al tehnologiei SWIFT şi de partener al comunităţii bancare într-un sistem naţional de decontări şi plăţi.

    Obţinerea statutului de participant la acest sistem a implicat şi eforturi deosebite la nivelul Trezoreriei Statului, atât din punct de vedere financiar, cât şi al resurselor umane, fiind dezvoltată o soluţie ce cuprinde o suită consistentă de module de business:

  -sistem de transfer de fonduri în timp real care permite procesarea automată a plăţilor la nivel central între Trezoreria Statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice şi operatorii economici, prin intermediul instituţiilor bancare ce au acces la Sistemul Electronic de Plati interbancar operat de TransFonD;

  -sistem de control prin reconciliere contabilă continuă a operaţiunilor ce permite detecţia timpurie şi investigare a exceptiilor;

  -sistem de monitorizare în timp real al lichidităţii;

  -sistem de monitorizare şi control continuu al resurselor informatice si al tranzacţiilor financiare;

  -sistem de control al proceselor, operaţiunilor şi al resurselor.

    Trezoreria Statului  acorda o maximă importanţă modificărilor ce au caracter de reglementare iniţiate de Consiliul European de Plăţi (EPC) privind implementarea SEPA şi în acest sens are în vedere asigurarea vizibilităţii şi consolidării unui model de trezorerie şi datorie publică performant, prin alinierea la noile standarde şi dezvoltarea permanentă a funcţionalităţilor infrastructurii proprii.

    Trezoreria Statului îşi propune astfel să fie un puternic motor al dezvoltării industriei plăţilor din regiune, conştientizând necesitatea implicării directe în analiza asupra modalităţii de consolidare şi sporire a competitivităţii si eficienţei activităţii autorităţilor publice în definirea şi dezvoltarea unor servicii competitive de acces la serviciile de transfer de fonduri pentru contribuabilii individuali din Statele Membre ale Uniunii Europene.

    Rezulatele deosebite înregistrate au condus la recunoaşterea de către comunitatea financiară internă şi internaţională a eforturilor comune şi totodată la evidenţierea internă şi internaţionala a  progreselor realizate de Trezoreria Statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe linia modernizarii industriei de plăţi româneşti, efortul depus fiind ilustrat prin recunoaşterile obtinute la:

  a. Good Practice Label, Proiectul RoSTEPS (Romanian State Treasury Elecronic Payment System), eGovernment Awards 2009;

  b. Conferinţa «Inovaţie şi calitate în sectorul public» - Premiul 1

  c. Gala premiilor FinMedia: Premiul "e-Support" ,e-Finance 2008;

  d. Gala premiilor FinMedia: Premiul "e-Success", e-Finance 2007.

    Proiectul SEPA - Single Euro Payments Area - are ca obiect armonizarea proceselor de plăţi la nivel european în moneda euro, astfel încât pe teritoriul Uniunii Europene plăţile în euro să fie considerate plăţi interne şi procesate în aceleaşi condiţii (performanţă, costuri, uşurinţă, etc.) indiferent de graniţele naţionale, locaţia geografică a iniţiatorului şi a beneficiarului plăţii.

    Din anul 2007, Asociaţia Română a Băncilor (ARB), ca reprezentantă a comunităţii bancare româneşti, este membră a Consiliului European al Plăţilor, având şi rolul de organizaţie suport pentru aderarea la schemele SEPA - NASO (National Adherence Support Organization)  pentru băncile din România. 

    În cursul lunii martie 2008 s-a constituit Comitetul Naţional SEPA, format din reprezentanţi ai ARB, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi TransFonD, precum şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României (BNR) în calitate de observatori.

    Comitetul Naţional SEPA coordonează procesul de implementare a SEPA, în conformitate cu angajamentele asumate de comunitatea bancară naţională faţă de Consiliul European al Plăţilor (EPC), având rolul de a aproba Planul naţional de implementare şi migrare la SEPA şi de a monitoriza punerea în practică a acestuia de către comunitatea naţională, structura de guvernanta a proiectului SEPA fiind:

  Comitetul Naţional SEPA, organism decizional cu atribuţii în stabilirea strategiei şi coordonarea procesului de implementare a SEPA la nivelul întregii comunităţi naţionale, constituit în luna martie 2008 cu participarea Asociaţiei Române a Băncilor, a Ministerului Finanţelor Publice şi TRANSFOND S.A., comitet care  răspunde, pentru aprobarea Planului naţional de implementare şi migrare la SEPA.

  Comisia SEPA, constituită la nivelul Asociaţiei Române a Băncilor în luna martie 2007, cu atribuţii pe linia dezbaterii problematicii modului de implementare a SEPA la nivel naţional;

  Echipa de proiect SEPA, constituită la nivelul Asociaţiei Române a Băncilor având o structură similară celei a Consiliului European al Plăţilor, cu atribuţii privind derularea proiectului SEPA la nivel naţional şi, în special elaborarea Planului naţional de implementare şi migrare la SEPA

  Romania Planul national de migrare

  National Implementation and migration Plan Romania


OUG nr.113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată

OMFP nr.860 din 29 mai 2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind restituirea sumelor virate în mod eronat

Norma nr.1 privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată in mesajele electronice