Acasă» Bugetul de stat
Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi

  Baremul de corectare a testului grilă pentru examenul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), din data de 23 mai 2017


  Rezultatul soluţionării contestaţiilor privind selecţiei dosarelor de înscriere la examenului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), care va avea loc în perioada 23 mai 2017 - publicat în data de 19 mai 2017


  Repartizarea candidaþilor în sala Amfiteatru - Institutul Național de Statistică, pentru examenul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), sesiunea 23 mai 2017 - publicat în data de 19 mai 2017


  Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru examenul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), care va avea loc în data de 23 mai 2017 - publicat în data de 11 mai 2017


  Tabloul persoanelor atestate în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) - publicat în data de 19 aprilie 2017


  Anunţ pentru organizarea examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) - 23-24 mai 2017 - publicat în data de 11 aprilie 2017
  Cerere de înscriere la examenul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi (SEC) - publicat în data de 11 aprilie 2017


  Ordin nr.496


  Bibliografie - Regulamentul (UE) nr.549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale din Uniunea Europeană


  Precizări privind modul de obţinere a certificatului ESA

  A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare care prevede, printre altele, următoarele:

  • prorogarea termenului de obţinere a certificatului de atestare cu 2 ani de la data intrării în vigoare a OUG nr.41/2015 (art.II);
  • eliminarea obligativităţii ca Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă să organizeze cursuri în fiecare reşedinţă de judeţ (art.I).
  În prezent Ministerul Finanţelor Publice a demarat procesul de elaborare a unui proiect de ordin de modificare a Ordinului nr.496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi astfel încât să fie pus de acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2015.


  Modele de întrebări sub forma de grile pentru concursul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC)
 • Arhiva