Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Guvernanţă corporativă

    Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, ca membru al consiliului de administraţie la Regiile Autonome, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice