Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Raportări
  A. Structura Raportului anual 2016 Administrația Publică Centrală
  B. Structura Raportului anual 2016 Administrația Publică Locală


 1. Arhiva 2013-2015

 2. Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2015
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2014
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2012
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2011
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2010
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2009
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2008
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2007
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2006
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2005
  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2004