Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Guvernanţă corporativă

  Raportul anual 2015 privind activitatea întreprinderilor publice

  Raport final - Evaluarea implementării ordonanţei de urgenţă nr.109/2011

  Raport anual 2014 - Privind activitatea întreprinderilor publice de subordonare centrală la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală

  Raport pentru anul 2013 privind activitatea regiilor autonome și societăților comerciale de subordonare centrală l a care statul deține o participație majoritară sau integrală

  Raport pentru anul 2012 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale de subordonare centrală la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală
  * NOTĂ: Opiniile prezentate în acest raport nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MFP

  Raport pentru anul 2011 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală