Acasă» Transparenţă
Proiecte de legi în domeniul achizițiilor publice

  Proiect Norme metodologice de aplicare a Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii - publicat în data de 11.03.2016


  Proiect Norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile sectoriale - publicat în data de 26.02.2016


  Proiect Lege privind achiziţiile publice – forma aprobată de Guvern în ședința din 27 octombrie 2015 - publicat în data de 12.11.2015


  Proiect Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor  - forma aprobată de Guvern în ședința din 27 octombrie 2015 - publicat în data de 12.11.2015


  Proiect lege privind achizițiile sectoriale - forma aprobată de Guvern în ședința din 27 octombrie 2015 - publicat în data de 12.11.2015


  Proiect Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - forma aprobată de Guvern în ședința din 27 octombrie 2015 - publicat în data de 12.11.2015


  Proiect Lege privind achiziţiile sectoriale - forma rezultată în urma consultării publice, încheiate în data de 15 octocmbrie 2015 - publicat în data de 03.11.2015
  Expunere de motive
  Sinteză comentarii primite pe durata consultărilor publice
  Tabel de concordanţă între Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care activează în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE şi ale Proiectul legii achiziţiile privind sectoriale


  Proiect Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - forma rezultată în urma consultării publice, încheiate în data de 15 octocmbrie 2015 - publicat în data de 03.11.2015
  Expunere de motive
  Sinteză comentarii primite pe durata consultărilor publice
  Tabel de concordanţă între Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune și Proiectul legii achiziţiile privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii


  Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect le pot trimite în format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anap.gov.ro până la data de 15 octombrie 2015.

  Proiect Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - publicat în data de 30.09.2015


  Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect le pot trimite în format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anap.gov.ro până la data de 15 octombrie 2015.

  Proiect Lege privind achiziţiile sectoriale - publicat în data de 24.09.2015


  Proiect Lege privind achiziţiile publice - publicat în data de 23.09.2015
  Expunere de motive
  Tabel de concordanţă între prevederile Directivei 2014/24/UE şi Proiectului de lege privind achiziţiile publice
  Răspunsuri la comentariile primite ca urmare a procesului de consultare publică cu privire la Proiectul de lege privind achiziţiile publice


  Proiect Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - publicat în data de 23.09.2015
  Expunere de motive
  Sinteză comentarii generale
  Tabel de corespondenţă


  În dezbatere publică până la data de 31 august 2015
  Strategia Naţională Achiziţii Publice - publicat în data de 31.07.2015
  Anexe
  Document de consultare cu privire la măsurile incluse în Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice


  În dezbatere publică până la data de 31 august 2015
  Proiect Lege privind achiziţiile publice - publicat în data de 22.07.2015
  Document de consultare cu privire la Proiectul de Lege privind Achizițiile Publice


  În dezbatere publică până la data de 31 august 2015
  Proiect Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - publicat în data de 22.07.2015
  Document de consultare cu privire la Proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor