Activitaţi» Control intern/managerial şi control financiar preventiv
Proceduri


  Ordinul ministrului finanțelor publice nr.4045/2015 pentru aprobarea Ediției I, Revizia 0 a procedurii operaţionale PO – 25.10. “Elaborarea informărilor și a raportului anual privind controlul financiar preventiv”

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3932/2015 pentru aprobarea Ediției II, Revizia 3 a procedurii operaţionale PO-25.01. “Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat”

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3932/2015 pentru aprobarea Ediției I, Revizia 0 a procedurii operaţionale PO-25.09 ”Analiza de risc pentru stabilirea/modificarea/menținerea limitelor valorice peste care se exercită activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare a operațiunilor financiare”

  Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3933/2015 pentru aprobarea Ediției II, Revizia 3 a procedurii operaţionale PO-25.02 ”Organizarea şi exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale”

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1784/2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a procedurii operaţionale “Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale” şi Ediţiei II, Revizia 1 a procedurii operaţionale „Emiterea avizului pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu”

  Procedura operaţională "Emiterea avizului pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu", PO – 25.04, Ediţia II, Revizia 1 din 19.09.2014
  F-P.O.-25.04.04 - Conţinutul procedurii
  F-P.O.-25.04.07 - Referat privind concluziile
  F-P.O.-25.04.08 - Scrisoare privind avizul-refuzul de aviz
  F-P.O.-25.04.09 -Registrul de evidenţă al avizelor - refuzurilor de aviz
  F-P.O.-25.04.04 - Diagrama de proces

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1340/01.10.2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a procedurii operaţionale "Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat" PO 25.01 şi Ediţiei I, Revizia 0 a procedurii operaţionale "Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu" PO 25.08

  Procedura operaţională - "Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu", PO - 25.08, Ediţia I, Revizia 0 din 19.09.2014
  F-P.O.-25.08.04 - Conţinutul procedurii
  F-P.O.-25.08.07 - Referat - acord numire, suspendare, schimbare sau destituire
  F-P.O.-25.08.08 - Referat - acord evaluare
  F-P.O.-25.08.09 - Scrisoare acord-refuz numire, suspendare, schimbare sau destituire
  F-P.O.-25.08.10 - Scrisoare acord-refuz evaluare
  F-P.O.-25.08.11 - Fișa de evidență - acord-refuz numire, suspendare, schimbare, destituire sau evaluare
  Diagrama de proces a PO

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1476/9.11.2012, pentru aprobarea Ediției II, Revizia 1 a procedurii de sistem PS – 12 "Managementul riscului"

  Procedura "Managementul riscului", PS – 12, Ediția II, Revizia 1 din 25.10.2012

 1. Arhiva