Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Pregatire profesională



  Anunţ privind organizarea cursului „Auditul sistemului decizional”


  Vă informăm că, Programul de instruire profesională cu temele „Tehnici de audit privind investiţiile publice” şi ,,Standarde Internaţionale de Audit Intern” planificat a se desfăşura în perioada 27.09.2016 - 28.09.2016 a fost decalat pentru perioada 26.09.2016 - 27.09.2016 .
  Schimbarea datei de organizare a Programului de instruire profesională cu temele „Tehnici de audit privind investiţiile publice” şi ,,Standarde Internaţionale de Audit Intern”, s-a datorat faptului că, în data de 28.09.2016, în locaţia Palatul Parlamentului, Camera Deputaţilor - etajul I, Sala C.A. Rosetti, Camera Deputaţilor desfăşoară activităţi propii specifice.

  Program de pregătire profesională a auditorilor interni din sectorul public pe anul 2017

  Programul de instruire profesională cu temele "Tehnici de audit privind investițiile publice" și "Standarde Internaționale de Audit Intern"

  Anunț privind organizarea seminarului de pregătire profesional㠄Auditul sistemelor informatice”

  Anunț privind cerințele de înscriere și de participare la curs - Seminarul de pregătire profesională cu tema „Tehnici de eșantionare în auditul intern”

  Program de pregătire profesională a auditorilor interni din sectorul public - 2016
  Formular de înscriere
  Anunț privind cerințele de înscriere și de participare la curs

  Program pregătire profesională a auditorilor interni din sectorul public, actualizat pentru perioada octombrie-decembrie 2015
  Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea programului de instruire cu tema "Studii practice privind auditarea domeniului tehnologiei informatiei"
  Studii practice privind auditarea procesului de management al riscurilor
  Studii practice privind auditarea sistemului de control intern
  Anunţ privind Programul de instruire cu tema „Studii practice privind auditarea domeniului achiziţii publice”, 6-7 iulie 2015
  Program pregatire profesionala a auditorilor interni din sectorul public - 2015
  Program pregatire profesionala a auditorilor interni din sectorul public - 2014
  Program pregatire profesionala a auditorilor interni din sectorul public - 2013