Activitaţi» Politici publice
Politici publice

De la data de 01.01.2006 s-au înfiintat unitati specializate în domeniul politicilor publice, denumite unitati de politici publice, cu scopul de a întari capacitatea ministerelor si a altor organe de specialitate din administratia publica centrala de a formula, implementa si monitoriza politicile publice la nivel central.
La nivelul Minsterului Finantelor Publice, Unitatea de politici publice functioneaza la nivel de serviciu în subordinea directa a ministrului finantelor publice.
Unitatea de politici publice este formata în prezent din trei manageri publici, coordonati de secretarul general al ministerului:

1. Mihaela Nedelcu

2. Emanuel Constantin

3. Maria Gabor  Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

  Hotărârea Guvernului nr.870/2006 privind aprobarea “Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale”

  Hotărârea Guvernului nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările şi completările ulterioare  Politica publica privind managementul datoriei publice

  Politica publică privind asigurarea stabilităţii sistemului bancar şi protejarea deponenţilor

  Politica publică privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid – nu mai este în vigoare din data de 25 mai 2007

  Politica publică privind organizarea şi funcţionarea jocurilor de noroc în România

  Rapoarte de monitorizare:

  Raportul de monitorizare privind implementarea politicii publice "Managementul datoriei publice" ( Administrarea datoriei publice guvernamentale precum si autorizarea si monitorizarea datoriei publice locale) pentru anul 2008

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005 în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (2009);

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005 în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (2008);

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005 în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (2007);

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (2006);

  Raportul de monitorizare privind implementarea politicii publice "Asigurarea stabilitatii sistemului bancar si protejarea deponentilor"

  Raportul de monitorizare a domeniului de politică publică privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid;

  Raportul de monitorizare privind implementarea politicii publice „Managementul datoriei publice (Administrarea datoriei publice guvernamentale, precum şi autorizarea şi monitorizarea datoriei publice locale)”;

  Rapoarte de evaluare:

  Raportul de evaluare al politicii publice "Managementul datoriei publice" ( Administrarea datoriei publice guvernamentale precum si autorizarea si monitorizarea datoriei publice locale)

  Raportul de evaluare privind implementarea politicii publice "Asigurarea stabilitatii sistemului bancar si protejarea deponentilor"