Afaceri europene» Asistenţă financiară nerambursabilă
Asistenţă financiară nerambursabilă UE

    Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE(CFCU)

    ISPA

    Autoritatea de certificare si plata (ACP)

    FIDICAnunţ începere proiect "Sprijinirea Autorităţii de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiţii" nr.CTRF 2.1.020/23.12.2016

Anunţ începere proiect "Formarea continuă a personalului Autorităţii de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiţii (FESI)" 3.1.006

Comunicatul de presă privind lansarea proiectului „îmbunătăţirea capacităţii procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România" -TREZOR - cod SIPOCA 29

Anunţ finalizare proiect "Formare continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Structurale și de Coeziune" - cod SMIS 14887

Anunţ finalizare proiect "Dezvoltarea capacității Autorității de Certificare și Plată în vederea implementării recomandărilor Comisiei Europene cu privire la Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane" - cod SMIS 55563

Anunţ finalizare proiect "Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a instrumentelor structurale şi de coeziune" - cod SMIS 1112

Anunţ finalizare proiect "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în perioada 2012-2015 pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale" cod SMIS 41920

Modificare comunicat privind prelungirea proiectului „O comunicare mai bun㠖 soluţia problematicii fiscale” cod SMIS 39980

Anunţ semnarea Contractului de finanţare din Instrumente Structurale nr. 1.4.181/24.09.2014 pentru proiectul „Dezvoltarea capacitãţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea implementării recomandărilor Comisiei Europene cu privire la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

Modificare comunicat privind prelungirea proiectului "O comunicare mai bună - soluţia problematicii fiscale" cod SMIS 39980 - 25.09.2014

"Imbunatatirea procesului de administrare a datoriei publice", finantat prin PODCA, avand SMIS 39917

Comunicat privind desfasurarea proeictului finanatat prin PODCA cod SMIS 39917

Comunicat privind prelungirea proiectului "O comunicare mai bună - soluţia problematicii fiscale" cod SMIS 39980

Proiect "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în perioada 2012-2015 pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale" cod SMIS 41920

Comunicat privind Conferinţa de deschidere a proiectului "Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice"

Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în vederea realizării armonizării cu Acquis-ul comunitar în domeniul achiziţiilor publice

European Union support Republic of Moldova in order to achieve harmonization with the EU acquis in the field of public procurement

Comunicat privind închiderea proiectului "Dezvoltarea şi implementarea instrumentului de evaluare a performanţelor la nivelul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice: Balanced Scorecard - Tabloul de Bord" cod SMIS 10579

Comunicat privind demararea proiectului "O comunicare mai bună - soluţia problematicii fiscale" cod SMIS 39980

Comunicat privind demararea proiectului "Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice".

Comunicat - "Dezvoltarea şi implementarea instrumentului de evaluare a performanţelor la nivelul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice: Balanced Scorecard - Tabloul de Bord ", cod SMIS 10579

Comunicat privind desfaşurarea Conferintei de deschidere a proiectului "Dezvoltarea şi implementarea instrumentului de evaluare a performanţelor la nivelul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice: Balanced Scorecard - Tabloul de Bord", cod SMIS 10579

Broșura cuprinzând Strategia de Management a Resurselor Umane 2014-2018 pentru Ministerul Finanțelor Publice


Dezvoltarea şi implementarea instrumentului de evaluare a performanţelor la nivelul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice: Balanced Scorecard – Tabloul de Bord, cod SMIS 10579
Manualul BSC


Un management eficient al resurselor economico-financiare şi umane la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, din aparatul central şi din structurile subordonate, cod SMIS 12457
Analiza diagnostic
Manual participanţi Management Strategic şi Planificare Strategică


Îmbunătățirea capacitații administrative a MFP de a elabora politica fiscală și nefiscală, cod SMIS 39899
Impozitarea sectorului petrolier - aplicarea principiului separării (ring-fencing) la nivelul sectorului de petrol şi gaze şi impozitele pe proprietate aplicate asupra activelor petroliere
Impozitarea forţei de muncă în România: probleme şi opţiuni de reformă
Aspecte privind evaziunea fiscală în impozitarea societăţilor transnaţionale
Impozitul pe proprietate în România – Revizuirea elaborării şi implementării, în contextul practicilor din statele UE şi OCDE