Activitaţi» Domeniul activelor statului
Legislaţie patrimoniu  LEGE Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

  Hotărârea Guvernului Nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Hotărârea Guvernului Nr. 76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.280/2016 privind aprobarea şi completarea OMFPnr.668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

  Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii