Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Guvernanţă corporativă

  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2874/2016 din 16 decembrie 2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanþa corporativă a întreprinderilor publice
  Formularul S1100 şi listele cu operatorii economici care au obligaţia de a depune formularul conform OMFP nr.2874/2016

  Machetă indicatori economico-financiari, pentru operatorii economici cu capital/patrimoniu majoritar/integral de stat - potrivit prevederilor art.7 din OMFP nr.41/2014 şi art.58 din OUG nr.109/2011

  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2873/2016 din 16 decembrie 2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale
  Formularul S1001 şi listele cu operatorii economici care au obligaţia de a depune formularul conform OMFP nr.2873/2016

  Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

  Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare.