Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Guvernanţă corporativă

    HG nr.722/2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016

    LEGE nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice