Activitaţi» Reglementări contabile
Instituţii publice

  Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile:

  OMFP nr.191/30.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016 precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr.41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportãri financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr.629/2009

  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016

  Formularele de situaţii financiare ce se întocmesc de instituţiile publice la 31 decembrie 2016

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
  Anexa 20b Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24 Anexa 25
  Anexa 26 Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 30b1 Anexa 31 Anexa 31b Anexa 32
  Anexa 33 Anexa 34 Anexa 35a Anexa 35b Anexa 40a
  Anexa 40b Anexa 40c

  Formularele de situaţii financiare ale instituţiilor publice actualizate la 30 septembrie 2016

  Anexa 7 Anexa 9 Anexa 12 Anexa 30b Anexa 40a

  Formularele de situaţii financiare ale instituţiilor publice care au suportat modificări pentru raportarea la 30 iunie 2016

  Anexa 1 Bilant Anexa 2 CRP Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9
  Anexa 12 Anexa 17 Anexa 40a Anexa 40b Anexa 40c

  OMFP nr.529/14.04.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016

  Formularele de situaţii financiare ce se întocmesc de institutiile publice la trimestrul I 2016

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
  Anexa 20b Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 30b1 Anexa 32 Anexa 40a Anexa 40b
  Anexa 40c Anexa 57 detaliere CRP

  OMFP nr.82/18.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015

  Formularele de situaţii financiare ce se întocmesc de institutiile publice la 31 decembrie 2015

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
  Anexa 20b Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24 Anexa 25
  Anexa 26 Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 30b1 Anexa 31 Anexa 31b Anexa 32
  Anexa 33 Anexa 34 Anexa 35a Anexa 35b Anexa 40a
  Anexa 40b Anexa 40c

  Formularele de situaţii financiare ale instituţiilor publice care au suportat modificări pentru raportarea la 30 iunie 2015

  Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9
  Anexa 12 Anexa 15 Anexa 16 Anexa 19

  OMFP nr.465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale în anul 2015

  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
  Anexa 20b Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 30b1 Anexa 32 Anexa 40a Anexa 40b
  Anexa 40c

  OMFP nr.221/02.03.2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice aprobate prin OMEF nr.3471/2008


  OMFP nr.96/28.01.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 precum şi formularele de situaţii financiare ce se întocmesc la 31 decembrie 2014.

  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014.

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
  Anexa 20b Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24 Anexa 25
  Anexa 26 Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 30b1 Anexa 31 Anexa 31b Anexa 32
  Anexa 33 Anexa 34 Anexa 35a Anexa 35b Anexa 40a
  Anexa 40b Anexa 40c Anexa 57

  Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 7
  Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11 Anexa 12
  Anexa 13 Anexa 14a Anexa 15 Anexa 16
  Anexa 17 Anexa 18 Anexa 40a Anexa 40b
  Anexa 40c

  Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare
  Anexa la Ordinul 1191/2014


  Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa la Ordin
  Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014
  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
  Anexa 20b Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 30b1 Anexa 32 Anexa 40a Anexa 40b
  Anexa 40c

  Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014
  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
  Anexa 20b Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24 Anexa 25
  Anexa 26 Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 30b1 Anexa 30b2 Anexa 31 Anexa 31b
  Anexa 32 Anexa 33 Anexa 34 Anexa 35a Anexa 35b
  Anexa 40a Anexa 40b Anexa 40c Anexa 41

  Ordin nr.2002/12.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

  Ordin nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005


  Actualizare formulare la situatiile financiare trimestriale institutii publice
  Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 12 Anexa 17

  Formulare actualizate ce se întocmesc la 30 iunie 2013
  Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 12

  Ordin nr.505/12.04.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013
  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 20a Anexa 20b
  Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30 Anexa 30b
  Anexa 30b1 Anexa 30b2 Anexa 32 Anexa 40a Anexa 40b
  Anexa 40c

  Ordin nr.416/2013 pentru modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009


  Ordin nr.71/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012
  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 20a Anexa 20b
  Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24 Anexa 25 Anexa 26
  Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30 Anexa 30b
  Anexa 30b1 Anexa 31 Anexa 31b Anexa 32 Anexa 33
  Anexa 34 Anexa 35a Anexa 35b Anexa 40a Anexa 40b
  Anexa 40c Anexa 41

  Ordin nr.1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

  Formulare actualizate ce se întocmesc la 30 septembrie 2012
  Atentie! Formularul 30b conţine două sheet-uri (I - Plăţi restante şi II - Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de....)
  Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 12
  Anexa 30b Anexa 30b 1 Anexa 40 a Anexa 40 c

  Ordin nr.479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012
  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 20a Anexa 20b
  Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30 Anexa 30b
  Anexa 32 Anexa 40a Anexa 40b Anexa 40c Anexa 41

  Formulare pentru instituţii publice la finele trimestrului II 2012, care au suportat modificări in vederea intocmirii raportărilor la 30 iunie 2012

  Anexa 7b Anexa 12 Anexa 27

  Ordin nr.24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011
  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 20a Anexa 20b
  Anexa 21 Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24 Anexa 25
  Anexa 26 Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30
  Anexa 30b Anexa 31 Anexa 31b Anexa 32 Anexa 33
  Anexa 34 Anexa 35a Anexa 35b Anexa 40a Anexa 40b
  Anexa 40c Anexa 41

  Ordin nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice precum şi a unor raportari financiare lunare in anul 2011.
  Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 aprobate prin OMFP nr.1865/2011 precum şi formularele de situaţii financiare

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
  Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
  Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 27 Anexa 28
  Anexa 29 Anexa 30 Anexa 30b Anexa 31b Anexa 40a
  Anexa 40b Anexa 40c Anexa 41
  Formulare pentru instituţii publice la finele trimestrului II 2011, care au suportat modificări in vederea intocmirii raportărilor la 30 iunie 2011
  Anexa 7 Anexa 7b Anexa 27 Anexa 40b

  Ordin nr.59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010
  Norme metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10
  Anexa 11 Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b
  Anexa 15 Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19
  Anexa 20 Anexa 21 Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24
  Anexa 25 Anexa 26 Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29
  Anexa 30 Anexa 31 Anexa 32 Anexa 33 Anexa 34
  Anexa 35a Anexa 35b Anexa 40a Anexa 40b Anexa 40c

  Anexa 41


  Ordin nr.2414/2010 pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,precum şi a unor raportări financiare lunare in anul 2010 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.980/2010

  Anexa nr.7
  Anexa nr.8
  Anexa nr.9
  Anexa nr.12
  Anexa nr.40b

  Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2009
  Expunere de motive


  Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
  Expunere de motive


  Formularele de situaţii financiare, pentru instituţii publice, care au suportat modificări in vederea intocmirii raportărilor la 30 iunie 2010

  Anexa 7 Anexa 10 Anexa 11 Anexa 12 Anexa 20

  Ordin nr 980/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice - trim. I 2010.
  Norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice -trim. I 2010

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10
  Anexa 11 Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b
  Anexa 15 Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19
  Anexa 20 Anexa 27 Anexa 28 Anexa 30
  Anexa 40a Anexa 40b Anexa 40c Anexa 41

  Ordin nr 79/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009.
  Norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009

  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
  Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10
  Anexa 11 Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14 Anexa 14b
  Anexa 15 Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19
  Anexa 20 Anexa 21 Anexa 22 Anexa 23 Anexa 24
  Anexa 25 Anexa 26 Anexa 30 Anexa 31 Anexa 32
  Anexa 33 Anexa 34 Anexa 35a Anexa 35b Anexa 40a
  Anexa 40b Anexa 40c Anexa 41


  Ordin nr.2169/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
  OMFP 1917-2005, cu modificãrile şi completările ulterioare

  Anexa

  Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002, cu modificările si completările ulterioare.
  Modelele situaţiilor financiare trimestriale şi anuale:

  Norme metodologice privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2009, aprobate prin
  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009- MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 242 BIS.

  Pct. 3.8 la 3.11 si 3.13-314 din Norme metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situaţiilor financiare ale instiţutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007, referitoare la formularele din situaţiile financiare anuale precum şi modelele acestora prezentate in anexa la ordin.

  Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta şi modul de completare a situaţiilor financiare ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006

  Norme metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale si anuale:

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2290/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2009.

  Norme metodologice privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2009, aprobate prin
  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009.

  Norme metodologice privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin
  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3769/2008;

  Norme metodologice privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2008, aprobate prin
  Ordinul ministrului finanţelor economiei si finanţelor nr. 1146/2008;

  Norme metodologice privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 116/2008;

  Norme metodologice privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2007, aprobate prin
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 46/2007;

  Norme metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007;

  Norme metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice:

  Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

  Norme metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finanţelor publice nr. 3471/2008.