Activitaţi» Ajutor de stat
H.G. nr.807/2014
Formular întrebări      Întrebări si răspunsuri frecvente    Lista proiectelor de investiții aprobate

  H.G. nr.357/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr.807/2014


  Ghidul solicitantului - Revizia 1


  Ghidul de plată - Revizia 1


  Tabel privind valoare PIB/locuitor


  H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.714/30.09.2014)
  H.G. no.807/2014 establishing certain State aid schemes with the object of stimulating investments that have a major impact on the economy (Official Gazette of Romania, Part I, No.714/30.09.2014)

  Bilanț la 31.12.2015 aferent activității desfășurate în baza schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr.807/2014

  Ministerul Finanțelor Publice implementează începând cu luna noiembrie 2014 schema de ajutor de stat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

  Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale, pentru proiecte de investiții cu o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 10 milioane euro. Înregistrarea cererilor se realizează în sesiune continuă până la atingerea nivelului bugetului anual alocat schemei (Conform prevederilor art. 19 alin. (2) și (3) din H.G. nr.807/2014, “înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. (…) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate până la data publicată în anunțul de suspendare, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei și data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare”).

  Sesiunea a fost deschisă la data de 14.11.2014, iar înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare a fost suspendată începând cu data de 26.06.2015, ca urmare a atingerii nivelului bugetului anual alocat schemei.

  Situația centralizată a cererilor de acord pentru finanțare înregistrate de la data deschiderii sesiunii până în prezent se prezintă astfel:

  Rezultatele evaluării cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în sesiune continuă, referitoare la buget, se prezintă astfel:

  Situația centralizată a acordurilor pentru finanțare emise în baza schemei de ajutor de stat se prezintă astfel:

  Printre proiectele aprobate se disting proiecte de tip greenfield (ex. Cer Cleaning, Sonaca Aerospace), proiecte pentru extinderea şi diversificarea activităţilor existente (ex. Bosch Rexroth, Leoni Wiring), precum și proiecte pentru schimbarea fundamentală a procesului de producție (ex. Automobile Dacia). Lista proiectelor de investiții aprobate în anul 2015 în baza H.G. nr.807/2014.

  Valoarea investițiilor pe domenii de activitate se prezintă astfel:

  Valoarea ajutorului de stat aprobat pe domenii de activitate se prezintă astfel:

  Repartizarea pe regiuni a ajutorului de stat acordat se prezintă astfel: