Activitaţi» Ajutor de stat
H.G. nr.332/2014
Formular întrebări   Întrebări si răspunsuri frecvente   Lista acordurilor pentru finanţare aprobate

Lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare aferentă schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014- Sesiunea 08.08.2016 - 22.08.2016 - publicat în data de 04.10.2016
Lista cererilor de acord pentru finanțare depuse în baza H.G. nr.332/2014 - Etapa a I a din Sesiunea a V-a perioada: 08.08 - 22.08.2016- publicat în data de 29.08.2016
Lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare aferentă schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014 - Sesiunea 30.05.2016 – 10.06.2016 - publicat în data de 25.07.2016
Lista Cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în cadrul sesiunii de înregistrare desfășurată în perioada 30.05-10.06.2016
Lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare aferentă schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014 - Sesiunea 24.08.2015 – 18.09.2015 - publicat în data de 15.10.2015
Situaţia dosarelor depuse în baza schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014 - Etapa a I a din Sesiunea II perioada: 02.02.2015-03.04.2015, dosare în analiză termen de soluţionare 20 mai 2015 - publicat în data de 21.05.2015
Lista Cererilor de acord pentru finanțare depuse în baza H.G. nr.332/2014 - Etapa a I a din Sesiunea II perioada: 02.02.2015-03.04.2015- publicat în data de 07.04.2015
Lista întreprinderilor admise sau respinse în prima etapă de evaluare- publicat în data de 29.12.2014
Lista Cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în cadrul primei sesiuni de înregistrare desfășurată în perioada 22.09-28.11.2014

Ministerul Finanţelor Publice implementează începând cu luna septembrie 2014, schema de ajutor de stat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale, cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării a minimum 10 noi locuri de muncă, dintre care 3 pentru lucrători defavorizați.

În cadrul schemei de ajutor de stat, au fost derulate 3 sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare, după cum urmează:

- perioada 22.09-28.11.2014,
- perioada 02.02-03.04.2015 și
- perioada 24.08-18.09.2015.

Situația centralizată a cererilor de acord pentru finanțare înregistrate și analizate în cadrul celor 3 sesiuni se prezintă astfel:

Situația centralizată a acordurilor pentru finanțare emise în baza schemei de ajutor de stat se prezintă astfel:

Pentru a consulta situația detaliată a acordurilor pentru finanțare emise în baza schemei de ajutor de stat, faceți clik aici

.

Repartizarea pe regiuni a celor 2.979 de locuri de muncă nou-create se prezintă astfel:

Interesul mediului de afaceri pentru accesarea fondurilor alocate de la bugetul de stat este reflectat în graficul următor:

Din analiza derulării celor 3 sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare și având în vedere propunerile reprezentanților mediului de afaceri exprimate în cadrul diverselor evenimente publice la care experți din Ministerul Finanțelor Publice au luat parte sau prin intermediul platformei electronice puse la dispoziție pe pagina web a instituției, rezultă necesitatea revizuirii cadrului legislativ și metodologic specific implementării schemei de ajutor de stat, în sensul clarificării și detalierii anumitor prevederi, cu scopul flexibilizării și optimizării instrumentelor de finanțare, după cum urmează:

1. lărgirea sferei de eligibilitate a întreprinderilor, prin includerea întreprinderilor înregistrate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

2. clarificarea anumitor definiții și reglementări specifice ce au condus la dificultăți de interpretare a prevederilor în procesul de elaborare a documentațiilor pentru accesarea ajutorului de stat;

3. optimizarea mecanismului de implementare a schemei prin:

a. reducerea intervalului de desfășurare a sesiunii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare, cu impact direct asupra micșorării intervalului dintre înregistrarea și soluționarea cererilor, în vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice alocate schemei,
b. reglementarea posibilității de modificare a acordului pentru finanțare emis, la solicitarea întreprinderii beneficiare ca urmare a revizuirii planului de creare a locurilor de muncă,
c. revizuirea documentelor suport ce fac obiectul analizei în cadrul evaluării cererilor de acord pentru finanțare și a cererilor de plată a ajutorului de stat aprobat, cu scopul asigurării unui portofoliu de proiecte viabile, în vederea atingerii obiectivelor schemei.

Proiectul de act normativ pentru modificarea schemei de ajutor de stat, însoțit de Nota de fundamentare, se regăsește publicat pe site-ul ministerului, la secțiunea Transparență decizional㠖 Proiecte acte normative.