Activitaţi» Ajutor de stat
Scheme de Ajutor de stat

  Ministrul delegat pentru buget anunţă prelungirea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 28.11.2014.

  Bugetul sesiunii este de 200 milioane lei.

  Valoarea ajutorului de stat solicitat prin Cererile de acord pentru finanțare depuse până la data de 16.10.2014 este de 6% raportat la valoarea bugetului alocat primei sesiuni.

  Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

  Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face până la data de 28.11.2014, inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data de 28.11.2014 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

  Analiza tuturor Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, respectiv după data de 28.11.2014, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

  Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicat pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.

  Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice.


  Anunţ privind deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare

  Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 22.09-17.10.2014.

  Bugetul sesiunii este de 200 milioane lei.

  Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

  Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face doar în perioada 22.09-17.10.2014. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 22.09-17.10.2014se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

  Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

  Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014.

  Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, începând cu momentul deschiderii sesiunii de înregistrare a cererilor, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.ro/formularFaqAjstat.html?pagina=domenii, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice.