Activitaţi» Ajutor de stat
Scheme de Ajutor de stat

  Ministerul Finanțelor Publice anunţă încheierea, la data de 09.10.2015, a primei etape de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
  Lista întreprinderilor admise sau respinse în prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare depuse în sesiunea 24.08-18.09.2015 este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.
  Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, documentația necesară în a doua etapă de evaluare.
  Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare în a doua etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentațiile sunt considerate complete.
  La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum și lista întreprinderilor respinse.


  Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 24.08 – 18.09.2015, cu posibilitatea prelungirii.
  Bugetul sesiunii este de 367 milioane lei.
  Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, doar prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.
  Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se face doar în perioada 24.08 – 18.09.2015. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 24.08 – 18.09.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.
  Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.
  Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.
  Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.


  Ministerul Finanțelor Publice anunță că, în intervalul 01.01.2015 – 25.06.2015, urmare Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, valoarea ajutorului de stat solicitat a atins un cuantum de 482,52 milioane lei, respectiv 107% din bugetul de 450 milioane lei alocat emiterii de acorduri în anul 2015, conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

  Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 807/2014, înregistrarea cererilor de acord se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data publicării anunțului de suspendare se restituie întreprinderilor.

  Având în vedere cele de mai sus, înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza H.G. nr.807/2014 se supendă începând cu data de 26.06.2015.

  Totodată, precizăm că potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din H.G. nr. 807/2014, în cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate până la data publicată în anunțul de suspendare, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei și data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.


 1.    Arhivă

   Ministrul finanțelor publice anunţă încheierea, la data de 03.04.2015, a sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista Cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în cadrul sesiunii de înregistrare desfășurată în perioada 02.02-03.04.2015, inclusiv, se va regăsi la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014, începând cu data de 08.04.2015.

   Conform prevederilor art.2 alin.(3) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, cererile înregistrate la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice după data de 03.04.2015 se restituie întreprinderilor.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare însoțite de documentația necesară în prima etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii, conform prevederilor art. 6 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare.   Ministrul finanțelor publice anunţă prelungirea sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, deschisă la data de 02.02.2015, până la data de 03.04.2015.
   Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face până la data de 03.04.2015, inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data de 03.04.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza tuturor Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, respectiv după data de 03.04.2015, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular pentru asistenta Ajutor de Stat, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.


   Ministerul Finanţelor Publice anunţă că, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.960/30.12.2014, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie în vederea emiterii acordurilor pentru finanțare în anul 2015 este de 450 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 807/2014, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice la adresa http://www.mfinante.ro/ -, secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 807/2014.

   Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.


   Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 02 - 27.02.2015, cu posibilitatea prelungirii.

   Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face doar în perioada 02 - 27.02.2015. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 02 - 27.02.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări1, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.


   Ministerul Finanțelor Publice anunţă încheierea, la data de 19.12.2014, a primei etape de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista întreprinderilor admise sau respinse în prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   Conform prevederilor art.7 alin.(1) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, documentația necesară în a doua etapă de evaluare.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare în a doua etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentațiile sunt considerate complete.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum și lista întreprinderilor respinse.

   Ministerul Finanțelor Publice intenționează să deschidă, la începutul anului 2015, o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art. 17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, anunțul privind deschiderea sesiunii se va publica pe site-ul ministerului, într-un interval rezonabil care va permite solicitanților pregătirea cererilor.


   Conform prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare au fost majorate creditele de angajament aprobate pe anul 2014 pentru Programul 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” cu suma de 200.000 mii lei.

   Ca urmare, bugetul anual maxim alocat schemei instituită prin H.G. nr.807/2014 este de 258,66 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.807/2014, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.807/2014.

   Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.


   Ministrul delegat pentru buget anunţă încheierea, la data de 28.11.2014, a primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista Cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în cadrul primei sesiuni de înregistrare desfășurată în perioada 22.09-28.11.2014, inclusiv, este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.

   Conform prevederilor art.2 alin.(3) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, cererile înregistrate la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice după data de 28.11.2014 se restituie întreprinderilor.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare însoțite de documentația necesară în prima etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii, conform prevederilor art.6 din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare.

   Ministerul Finanțelor Publice intenționează să deschidă, la începutul anului 2015, o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, anunțul privind deschiderea sesiunii se va publica pe site-ul ministerului, într-un interval rezonabil care va permite solicitanților pregătirea cererilor.


   Ministerul Finanţelor Publice anunţă că începând cu data de 14.11.2014 se pot înregistra Cereri de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

   Bugetul anual maxim alocat schemei este de 58,66 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se depun/se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str.Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 807/2014, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.807/2014.

   Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat.


   Ministrul delegat pentru buget anunţă prelungirea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 28.11.2014.

   Bugetul sesiunii este de 200 milioane lei.

   Valoarea ajutorului de stat solicitat prin Cererile de acord pentru finanțare depuse până la data de 16.10.2014 este de 6% raportat la valoarea bugetului alocat primei sesiuni.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face până la data de 28.11.2014, inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data de 28.11.2014 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza tuturor Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, respectiv după data de 28.11.2014, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicat pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice.


   Anunţ privind deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare

   Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 22.09-17.10.2014.

   Bugetul sesiunii este de 200 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face doar în perioada 22.09-17.10.2014. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 22.09-17.10.2014se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, începând cu momentul deschiderii sesiunii de înregistrare a cererilor, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.ro/formularFaqAjstat.html?pagina=domenii, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice.