Activitaţi» Ajutor de stat
Scheme de Ajutor de stat

  Comunicat

  Ministrul Delegat pentru Buget anunţă încheierea, la data de 30 iunie 2014, a perioadei de valabilitate pentru emiterea de acorduri pentru finanţare a schemelor de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor cu impact în economie administrate în perioada 2008-2014, emise în baza:

  • H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, cu modificările ulterioare şi
  • H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor pentru sprijinirea investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncǎ, cu modificările ulterioare.
  În perioada 2008–2014, Ministerul Finanţelor Publice a primit, în baza acestor scheme de ajutor de stat, 241 de Cereri de Acord pentru finanţare, transmise de întreprinderi interesate să implementeze diverse proiecte de investiţii în România.
  În urma analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice a emis 66 de Acorduri pentru finanţare în valoare totală de 2,79 miliarde lei (aproximativ 636 milioane euro), toate fondurile alocate fiind de la Bugetul de Stat .
  În urma implementării proiectelor de investiţii în valoare totală de 9,2 miliarde lei (aproximativ 2,1 miliarde euro) se vor crea 21.086 noi locuri de muncă. Ajutorul de stat aprobat acestor beneficiari va fi recuperat de către statul român prin contribuţii directe la bugetul general consolidat şi bugetele locale pe termen mediu în valoare de 5,5 miliarde lei (aproximativ 1,2 miliarde euro).
  În sinteză, principalele elemente ale acordurilor pentru finanţare aprobate sunt următoarele:


  * Valoarea costurilor salariale la acordurile pentru finanţare emise în baza H.G. nr.797/2012
  ** Prin plata de taxe şi impozite la Bugetul general consolidat şi bugetele locale aferente proiectului în perioada de implementare + 5 ani perioada de monitorizare.

  Societăţile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a emis Acorduri de finanţare sunt prezentate pe site-urile Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.ro şi www.mbuget.gov.ro, secţiunea „Ajutor de stat”.
  Ministrul Delegat pentru Buget îşi anunţă intenţia de a susţine în continuare mediul de afaceri prin intermediul măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat, cu respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare în domeniu.
  În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice a promovat o nouă schemă de ajutor de stat, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Actul normativ, Ghidul solicitantului precum şi toate condiţiile de accesare a noii scheme pot fi consultate pe site-urile Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.ro şi www.mbuget.gov.ro, secţiunea „Ajutor de stat”.
  Totodată, Ministerul Finanţelor Publice a supus atenţiei Guvernului României, în şedinţa sa din data de 26.06.2014, intenţia de a promova în cel mai scurt timp şi o schemă de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor în active fixe de înaltă tehnologie.