Activitaţi» Ajutor de stat
Scheme de Ajutor de stat

  Având în vederea intrarea în vigoare a:
 1. Hotărârii Guvernului nr. 955/04.12.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 764 din 09 decembrie 2013;
 2. Hotărârii Guvernului nr. 956/04.12.2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 768 din 10 decembrie 2013;


 3. precum şi adoptarea de către Guvern în şedinţa sa din data de 23.12.2013 a:

 4. Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională.
 5. anunţăm prelungirea până la data de 30 iunie 2014 a valabilităţii schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanţelor Publice.

  Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2013, bugetul alocat schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2012 a fost suplimentat cu 160 milioane lei, astfel încât bugetul total alocat acestei scheme până la data de 30 iunie 2014 este de 600 milioane lei.

  Astfel, începând cu data de 06 ianuarie 2014, se pot înregistra Cereri de acord pentru finanţare în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă. Cererile de acord pentru finanţare completate, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 797/2012, se depun la Registratura Generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti menţionându-se pe plic: "Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 797/2012."

  Conform Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, în cadrul secţiunii MFP - Acţiuni Generale la capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri" pentru Programul ,,Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii" au fost prevăzute credite de angajament pentru emiterea de noi acorduri pentru finanţare în baza schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanţelor Publice în valoare totală de 639.243 mii lei.

  Precizăm faptul că pentru toate proiectele de investiţii depuse sau care urmează a fi depuse şi pentru care, în urma analizării documentaţiei, va fi emis Acord pentru finanţare în anul 2014, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere plata ajutorului de stat către întreprinderile beneficiare, în conformitate cu graficul de implementare a planurilor de investiţii, în perioada 2015 - 2018, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Urmare a publicării în Monitorul Oficial al României nr. 216/16.04.2013 a Hotărârii Guvernului nr.166/2013 pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr.C(2012) 9780 final, începând cu data de 07.05.2013, se redeschide sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare aferentă Hotărârii Guvernului nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.


Urmare a publicării în Monitorul Oficial al României nr.106/22.02.2013 a Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, începând cu data de 07.03.2013, se redeschide sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare aferente:

·        Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare şi

·        Hotărârii Guvernului nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.

Având în vedere obiectivele strategice ale Programului de Guvernare 2013-2016 de încurajare a investiţiilor cu scopul urgentării reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană, de susţinere în continuare a mediului de afaceri, de refacere a atractivităţii investiţionale a României şi creării de noi locuri de muncă, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte prioritizarea finanţării investiţiilor, în sensul finanţării prioritare a investiţiilor care au un impact economic şi social imediat în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate, aflate într-un stadiu avansat de implementare, cu posibilă finalizare în cursul anului 2013.

În acest sens, precizăm faptul că pentru toate proiectele ce urmează a fi depuse în acest an şi pentru care, în urma analizării documentaţiei depuse de solicitanţi, va fi emis Acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere plata ajutorului de stat către întreprinderile beneficiare, în conformitate cu graficul de implementare a planurilor de investiţii prevăzute de acestea, în perioada 2014-2018.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2013, în cadrul Secţiunii MFP " Acţiuni generale, Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii", au fost prevăzute credite de angajament pentru finanţarea proiectelor de investiţii în baza schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerului Finanţelor Publice. Plafonul maxim pentru creditele de angajament, conform Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 şi Hotărârii Guvernului nr.797/2012, cumulat pentru cele două HG-uri, este de 3,22 miliarde lei.

 

  Ministerul Finanţelor Publice administrează, conform atribuţiilor ce îi revin, trei scheme de ajutor de stat, reglementate prin:

  H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.897/30.12.2008) cu modificările şi completările ulterioare; - schemă de ajutor de stat deschisă;
  H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37/04.09.2008) cu completările ulterioare; - schemă de ajutor de stat deschisă;
  H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncǎ (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563/09.08.2012) - schemă de ajutor de stat deschisă

  Pentru următoarele scheme de ajutor de stat instituite prin:
  H.G. nr.1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare - schemă de ajutor de stat închisă, Ministerul Finanţelor Publice efectuează plata ajutoarelor de stat şi acţiuni de monitorizare;
  H.G. nr.1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare - schemă de ajutor de stat închisă, Ministerul Finanţelor Publice efectuează acţiuni de monitorizare.