Prin Acordul Cadru de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional s-a stabilit ca punerea în funcţiune a unui serviciu informatic performant pentru raportarea situaţiilor financiare a instituţiilor publice să fie unul din elementele de control al realizării obligaţiilor României.

Ca stat membru al Uniunii Europene, România s-a angajat să aplice standardele clasificaţiei economice a activităţilor guvernamentale COFOG nivel 2 pentru raportarea execuţiei bugetare, standarde care solicită informaţii mult mai detaliate din partea instituţiilor publice. De asemenea, în cadrul raporturilor cu instituţii financiare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială), Ministerului Finanţelor Publice i se solicită informaţii de detaliu privitoare la situaţia financiară a instituţiilor publice. în acest context, este necesară cunoaşterea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a execuţiei bugetare şi a angajamentelor bugetare detaliate la nivel primar, în profil funcţional şi economic, a tuturor celor aproximativ 15000 de instituţii publice şi operatori economici, consolidarea acestor informaţii într-o bază de date accesibilă atât Ministerului Finanţelor Publice, cât şi altor părţi interesate.

Pentru realizarea angajamentelor menţionate, Ministerul Finanţelor Publice implementează un proiect co-finanţat din Fondul Social European, respectiv din Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, denumit "Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice (ForExeBug)" -cod SMIS 34952.

Proiectul are ca perioadă de implementare, intervalul 16 ianuarie 2012 - 15 iulie 2014.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 7.878.860,00 lei (6.697.031,00 lei- valoare eligibilă nermabursabilă din Fondul Social European şi 1.181.829,00 lei- cofinanţarea eligibilă a Ministerului Finanţelor Publice).

Creşterea responsabilizării administraţiei publice
prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice
Cod SMIS 34952