Activitaţi»
ECHIPA MFP

  MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE - ANCA DANA DRAGU
  Structuri coordonate:
  Corpul de control (direcţie)
  Direcţia de politici publice şi monitorizare acte normative
  Direcţia generală de inspecţie economico-financiară
  Direcţia generală juridică
  Direcţia de audit public intern
  Direcţia de politici şi analiză macroeconomică
  Direcţia generală de control financiar preventiv
  Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern (direcţie)
  Serviciul informaţii clasificate
  Biroul de soluţionare a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor
  Direcţia de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice


  SECRETAR DE STAT - GABRIEL BIRIŞ
  Structuri coordonate :
  Comisia fiscală centrală (compartiment)
  Direcţia generală de legislaţie cod fiscal şi reglementări vamale
  Directia generală de legislaţie cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile
          Direcţia de legislaţie şi reglementări contabile
  Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific


  SECRETAR DE STAT - ATTILA GYORGY
  Structuri coordonate:
  Direcţia generală pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară
          Corpul consilierilor pentru afaceri europene (compartiment)
  Autoritatea de certificare si plata (direcţie generală)
  Direcţia generală relatii financiare internaţionale
  Direcţia pentru relaţia cu parlamentul, sindicatele şi patronatul
  Unitatea de evaluare a investiţiilor publice (direcţie)

  SECRETAR DE STAT - DANIELA PESCARU
  Structuri coordonate :
  Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare
          Unitatea de coordonare a relatiilor bugetare cu U.E. (direcţie)
          Unitatea de politici de descentralizare financiară a serviciilor publice(serviciu)
  Direcţia generală de programare bugetară
          Direcţia de programare bugetară în sectorul economic
          Direcţia de programare bugetară în sectorul social-cultural
          Direcţia de programare bugetară în sectorul securitate natională şi administraţie
          Direcţia de programare a investiţiilor publice
  Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică
          Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice
  Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului

  SECRETAR DE STAT - ENACHE JIRU
  Structuri coordonate:
  Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
  Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate


  SECRETAR GENERAL - ROXANA CEZARINA BĂNICĂ
  Structuri coordonate:
  Direcţia generală a tehnologiei informaţiei
  Direcţia generală managementul resurselor umane
          Şcoala de finanţe publice şi vamă (direcţie)


  SECRETAR GENERAL ADJUNCT - ELENA ILIE
  Structuri coordonate:
  Direcţia generală economică
  Serviciul de comunicare, relatii publice, mass-media si transparenţă
  Unitatea de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post – 2012 (birou)
  Direcţia de servicii interne