Activitaţi» Domenii reglementate specific
Duty-free şi/sau duty-free diplomatice

    Informaţii referitoare la legislaţia specifică desfăşurării activităţii de comercializare în regim duty-free şi duty-free diplomatic:

    Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2142/2010 pentru aprobarea procedurii privind marcarea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun comercializate în regim duty-free

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, aprobată prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

    Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2007/2008 pentru aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă şi a celor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă, cu modificările şi completările ulterioare.

De la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 54/23.06.2010, Ministerul Finanţelor Publice nu mai eliberează autorizaţii de funcţionare a magazinelor duty-free/ duty-free diplomatic, conform prevederilor art.VIII, alin.(1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă menţionată.