Activitaţi» Trezorerie şi datorie publică
Datoria guvernamentală directă

 •    Piaţa primară

   Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.


  • Clasamentul dealerilor primari pe piaţa internă de titluri de stat pentru anul 2014

  • Operaţiuni piaţa primară pe site-ul BNR


 • Emisiuni titluri de stat •    Rata dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la trezoreria statului

 • Ghidul investitorului


  În anul 2016, pentru serviciile prestate de sindicatul de bănci selectat să asigure administrarea emisiunilor de euroobligațiuni emise pe piețele externe, în cadrul Programului-cadru de emisiuni pe piețele externe “Medium Term Notes”, Ministerul Finanțelor Publice va utiliza următoarea grilă de comisioane, diferențiate în funcție de maturitatea emisiunii:

  • 7,5 bps – pentru maturitati pana la 10 ani (inclusiv);
  • 10 bps – pentru maturități 11 - 15 ani (inclusiv);
  • 15 bps – pentru maturități peste 15 ani.

  Comisioanele se aplică la valoarea nominală a emisiunii realizate. În cazul tranzacțiilor de redeschidere a unor emisiuni de euroobligațiuni lansate în anii precedenți, comisioanele pot fi diferite, în funcție de prevederile documentației contractuale aferente tranzacției.


  Invitatie de participare - servicii de asistenta juridica in legatura cu programul MTN


  Invitation


  Request for Proposals for Euro Medium Term Notes Programme