Activitaţi» Trezorerie şi datorie publică
Datoria guvernamentală directă

 •    Piaţa primară

 • Emisiuni titluri de stat •    Rata dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la trezoreria statului

 • Ghidul investitorului


  În anul 2016, pentru serviciile prestate de sindicatul de bănci selectat să asigure administrarea emisiunilor de euroobligațiuni emise pe piețele externe, în cadrul Programului-cadru de emisiuni pe piețele externe “Medium Term Notes”, Ministerul Finanțelor Publice va utiliza următoarea grilă de comisioane, diferențiate în funcție de maturitatea emisiunii:

  • 7,5 bps – pentru maturitati pana la 10 ani (inclusiv);
  • 10 bps – pentru maturități 11 - 15 ani (inclusiv);
  • 15 bps – pentru maturități peste 15 ani.

  Comisioanele se aplică la valoarea nominală a emisiunii realizate. În cazul tranzacțiilor de redeschidere a unor emisiuni de euroobligațiuni lansate în anii precedenți, comisioanele pot fi diferite, în funcție de prevederile documentației contractuale aferente tranzacției.


  Invitatie de participare - servicii de asistenta juridica in legatura cu programul MTN


  Invitation


  Request for Proposals for Euro Medium Term Notes Programme