Activitaţi» Bugetul de stat
Indicatori întreprinderi publice

  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- 30 septembrie 2016


  Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi la trim.II date finale de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară - 30 iunie 2016 date finale


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară - 31 decembrie 2015 date finale


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- 31 martie 2016


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- 31 decembrie 2015 date preliminate


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- 30 septembrie 2015


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară - 30 iunie 2015 date finale

  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară - 31 decembrie 2014 date finale


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- 31 martie 2015


  Situaţia patrimoniului/capitalului social deţinut de către autorităţile publice la întreprinderi în anul 2013


  Situaţia datoriilor totale şi a activelor totale ale întreprinderilor publice pentru anul 2013


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- decembrie 2014 date preliminate


  Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi la trim. III 2014 de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară care au transmis date - septembrie 2014


  Raport pentru anul 2012 privind activitatea societăţilor comerciale la care statul prin Ministerul Finanţelor Publice deţine o participaţie majoritară sau integrală


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- iunie 2014 date finale


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- iunie 2014 date preliminate


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- decembrie 2013 date finale


  Situaţia trimestrială a principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară- martie 2014


  Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară - decembrie 2013 date preliminate


  OMFP nr.2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia - publicat în MO nr.823/23.12.2013.


  Anexele sunt conforme cu rectificarea publicată în MO nr.50/21.01.2014
  Anexele nr.1 - 12

  Anexa nr.13 - Instrucţiuni de completare


  Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară - septembrie 2013