Activitaţi» Bugetul de stat
Clasificaţiile bugetare

  Ordinul nr.1954/16.12.2005

  Clasificația indicatorilor privind finanțele publice în vigoare pentru anul 2016, aprobată prin Ordinul 1954/16.12.2005, cu modificările și completările ulterioare

  Cuprins 2016
  Anexa I        Anexa I (economica)        Anexa II        Anexa III
  Anexa 1        Anexa 2        Anexa 3        Anexa 4      Anexa 5       
  Anexa 6        Anexa 7        Anexa 8        Anexa 9      Anexa 10


  Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005

  Note de modificare aprobate în anul 2016

  Comunicare nr.419340
  Comunicare nr.418732
  Comunicare nr.417984
  Comunicare nr.417910
  Comunicare nr.417802
  Comunicare nr.417389
  Comunicare nr.417639
  Comunicare nr.417485
  Comunicare nr.417020
  Comunicare nr.417126
  Comunicare nr.416932
  Comunicare nr.416396
  Comunicare nr.416205
  Comunicare nr.415658
  Comunicare nr.415828
  Comunicare nr.415143
  Comunicare nr.415191

 1. Note de modificare aprobate în anul 2009

  Tabel de transpunere:
  Tabel de transpunere a clasificaţiei economice a indicatorilor privind finanţele publice

  Tabel de transpunere:
  Tabele de transpunere ale clasificaţiilor funcţionale ale cheltuielilor privind finanţele publice

  Anexa 1        Anexa 4        Anexa 7        Anexa 10
  Anexa 2        Anexa 5        Anexa 8        Anexa 11
  Anexa 3        Anexa 6        Anexa 9        Anexa I

  Tabel de transpunere:
  Tabele de transpunere ale clasificaţiilor veniturilor finanţelor publice

  Anexa 1        Anexa 4        Anexa 9        Anexa I
  Anexa 2        Anexa 5        Anexa 10       
  Anexa 3        Anexa 8        Anexa 11