Activitaţi» Trezorerie şi datorie publică
Cadrul legal aferent datoriei publice şi activităţii de trezorerie


   Cerere de ofertă pentru contractarea de către MFP a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine
   Cerere de ofertă pentru contractarea de către MFP a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine   Cerere de oferta privind Proiectul "Centrala electrică Paroşeni"   OMDB nr.1651/2013 privind procedura de selecţie în vederea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine
   OMDB nr.1651/2013 privind procedura de selecţie în vederea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine


   OUG nr. 64/2007 privind datoria publica si lege 109 de aprobare,

   OUG nr.141/2007 pentru modificarea si completarea OUG 64/2007 si legea 149 de aprobare

   OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului , republicata, cu completarile ulterioare

   HG 1470/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2007, HG 1458/2008 de modificare a HG 1470/2007, HG 683/2008, OMEF 1059/2008, OMEF 2005/2008

   OMEF 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Legea 273/2006 privind finantele publice locale

     Extrase din legislatia secundară si terţiară

       -pentru autorizare:        
  extras din OUG 64/2007,        
  extras din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 46/2007,        
  HG nr. 9/2007 si HG nr. 145/2008,        
  art. 1 din OUG nr. 4/2009, HG-ul si Ordinul Comun MFP/MAI)

       -pentru raportare :
  extras din OUG 64/2007,
  extras din Legea nr. 273/2006, extrase din HG 1470/2007 si Ordin MEF 1059/2008