A expirat sesiunea» Bugetul de stat
Legea bugetului de stat pe anul 2011

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
  Legea bugetului de stat pe anul 2011
  Anexa 1 - Bugetul de stat pe anul 2011-Sinteza
  Anexa 2 - Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate dupa caz pe anul 2011
  Anexa 4 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2011
  Anexa 5 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2011
  Anexa 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2011
  Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
  Anexa 8 - Numarul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2011
  Anexa 9 - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2011
  Anexa 10 - Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011
  Anexa 3 - Bugetele ordonatorilor principali de credite
  Administraţia Prezidenţială
  Senatul României
  Camera Deputaţilor
  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  Curtea Constituţională
  Secretariatul General al Guvernului
  Consiliul Legislativ
  Curtea de Conturi
  Consiliul Concurenţei
  Avocatul Poporului
  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
  Consiliul Naţional al Audiovizualului
  Ministerul Administraţiei şi Internelor
  Ministerul Afacerilor Externe
  Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale
  Ministerul Apărării Naţionale
  Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  Ministerul Finanţelor Publice
  Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale
  Ministerul Justiţiei
  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţie Sociale
  Ministerul Public
  Ministerul Sănătăţii
  Ministerul Mediului şi Pădurilor
  Serviciul Român de Informaţii
  Serviciul de Informaţii Externe
  Serviciul de Protecţie şi Pază
  Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
  Academia Română
  Institutul Cultural Român
  Consiliul Superior al Magistraturii
  Consiliul Economic şi Social
  Agenţia Naţională de Integritate
  Autoritatea Electorală Permanentă
  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
  Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
  Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor
  Societatea Romană de Radiodifuziune
  Societatea Romană de Televiziune
  Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
  Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
  Download - Anexa 3
  Raport privind situaţia macroeconomică pentru anul 2011 şi proiecţia acesteia pe anii 2012-2014