Activitaţi» Audit public intern - MFP
Direcţia de Audit Public Intern  Ordinul ministrului finantelor publice nr.1452/2014 de aprobare a normelor privind exercitarea de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice
  Norme proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul MFP
  Carta auditului public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice


  Ordinul ministrului finantelor publice nr.455/2004 de aprobare a Normelor proprii privind exercitarea auditului public intern in cadrul MFP
  Norme proprii privind exercitarea auditului public intern in cadrul MFP (Anexa 1 la OMFP nr. 445)
  Carta auditului (Anexa 2 la OMFP nr. 445)
  Ordinul nr.70 pentru modificarea si completarea Normelor proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice


  Ghiduri si proceduri specifice

  Ghid practic de aplicare a normelor de consiliere
  Ghid practic privind auditarea activitatilor de administrare a TVA
  Ghid practic de derulare a misiunilor de audit intern pentru contributia Romaniei la bugetul UE
  Manual de audit intern privind cheltuielile realizate din fondurile europene aferente perioadei de programare 2007-2013
       Anexa 1
       Anexa 2
       Anexa 3
       Anexa 4
       Anexa 5
       Anexa 6a
       Anexa 6b

  Sinteza raportului anual privind activitatea de audit public intern