Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Anunţuri

  COMUNICAT DE PRESĂ

  Ministerul Finanţelor Publice a finalizat cu succes la data de 30 noiembrie 2016 proiectul Întărirea responsabilităţii financiare în sectorul public.

  În vederea susţinerii financiare a implementării proiectului Ministerul Finanţelor Publice a semnat la data de 16 noiembrie 2015 Acordul de Finanţare cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială) privind acordarea de către aceasta a unui Grant în valoare de 488.100.

  Obiectivul proiectului a fost acela de a asigura sprijin direct pentru întărirea managementului financiar prin îmbunătățirea eficienţei cheltuielilor publice și a performanțelor financiare ale societăţilor cu capital de stat.

  Proiectul a constat în două componente:

  Partea A - Introducerea programării bugetare pe bază de indicatori de rezultat (PBR)

  Asigurarea de servicii de consultanţă, instruire și echipamente pentru MFP pentru:

  • alocarea mai eficientă a resurselor prin stabilirea unor linii directoare metodologice relevante și sprijin pentru elaborarea, execuția și raportarea bugetului pe bază de indicatori de performanță și de rezultat;
  • realizarea unor proiecte pilot privind elaborarea bugetului pe bază de indicatori de rezultate în două ministere (Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi a Cercetării ştiintifice);
  • dezvoltarea unor propuneri pentru corelarea clasificației bugetare cu bugetarea pe bază de indicatori de rezultat;
  • desfăşurarea unor activităţi de întărire a capacităţii şi de informare a ordonatorilor principali de credite.

  Partea B - Îmbunătățirea calității guvernanţei şi raportării financiare (RF) a societăților cu capital de stat

  Asigurarea de servicii de consultanță, instruire și echipamente pentru MFP pentru:

  • elaborarea unor linii directoare strategice și tehnice în vederea îmbunătăţirii calitatii guvernanţei și raportării financiare a societăților cu capital de stat sub forma unor proiecte de norme metodologice, conform O.U.G. nr.109/2011;
  • aplicarea noilor linii directoare sub forma unor proiecte pilot și realizarea instruirii aferente, în cel mult trei (3) societăți cu capital de stat (au fost desemnate de ministerele de resort: SC Conpet SA, CN Tarom SA și SN Transgaz S.A.);
  • realizarea activităţilor de consolidare a capacității pentru îmbunătăţire guvernanţei corporative a societăţilor cu capital de stat şi pentru acordarea de asistență acționarilor cu privire la evaluarea managementului și a indicatorilor de performanță a societăților cu capital de stat;
  • evaluarea actualelor standarde de raportare financiară (RF) prin comparație cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS).