Activitaţi» Reglementări contabile
Agenţi economici

Ghidul privind aplicarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare

Ghid practic privind aplicarea prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr.2067/2013

Ghid practic cuprinzând unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2239/2011

Ghid practic cuprinzând unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3055/2009

Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055 /2009, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aplicabile până la data de 31 decembrie 2014 

Ghid practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice

Ghid practic pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005

Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aplicabile până la data de 31 decembrie 2009.


OMFP nr.543/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 07 aprilie 2017

OMFP nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situaţiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 31 ianuarie 2017

Ordinul ministrului finanţelor nr.2.844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020/19.12.2016

OMFP nr.1938/2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României nr.680/02.09.2016

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.916/21.06.2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici - Monitorul Oficial al României nr.499/05.07.2016

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.450 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - Monitorul Oficial al României nr.274/12.04.2016

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice - Monitorul Oficial al României nr.81/04.02.2016

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4160 din 31 decembrie 2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României nr.21/12.01.2016

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2634 din 05 noiembrie 2015 privind documentele financiar contabile - Monitorul Oficial al României nr.910/9.12.2015 OMFP nr.1198/2015 de modificarea și completarea unor reglementări contabile- Monitorul Oficial al Romaniei nr.759/12.10.2015

OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor - Monitorul Oficial al Romaniei nr.711/22.09.2015
  • Anexa 1- Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
  • Anexa 2- Exemple privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.939 din 12 august 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, - Monitorul Oficial al Romaniei nr.649/27.08.2015

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.773/01.07.2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al Romaniei nr.509/09.07.2015

Legea nr.121 privind aprobarea OUG nr.79/2014 pentru modificarea și completarea legii contabilității nr.82/1991 - Monitorul Oficial al Romaniei nr.382/02.06.2015

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.170/17.02.2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă - Monitorul Oficial al Romaniei nr.139/24.02.2015

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 150/11.02.2015 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1.286/2012 - Monitorul Oficial al Romaniei nr.136/23.02.2015

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice - Monitorul Oficial al Romaniei nr.69/27.01.2015

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate - Monitorul Oficial al Romaniei nr.963/30.12.2014

Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.902 din 10.12.2014

Ordinul ministrului finantelor publice nr.936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.540 din 21.07.2014

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.79/2014 din 21 ianuarie 2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 29.01.2014.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.2067 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României nr.6 din 7 ianuarie 2014.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009 - Monitorul Oficial al României nr.727 din 26 noiembrie 2013.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, - Monitorul Oficial al României nr. 455 din 24 iulie 2013.

Ordin nr.213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1286/2012, - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.100 din 20 februarie 2013.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40 din 15 ianuarie 2013, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 44 din 21 ianuarie 2013

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1690 din 12 decembrie 2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.857 din 18 decembrie 2012.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României nr.687 din 4 octombrie 2012
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1118 din 20 august 2012 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009, publicat în Monitorul Oficial nr.603 din 22 august 2012

Ordin nr.881 din 25 iunie 2012, privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial nr.424 din 26 iunie 2012

Ordin nr.879 din 25 iunie 2012, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr.427 din 27 iunie 2012

Ordonanţă nr.23 din 23 august 2012, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial nr.624 din 30 august 2012

Ordonanţă de urgenţă nr.37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial nr.285 din 22 aprilie 2011

OMFP nr.52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr.46 din 19 ianuarie 2012

OMFP nr.2226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial nr.1056 din 30 decembrie 2006

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2382/3 august 2011 pentru completarea unor reglementări contabile publicat în Monitorul Oficial al României nr. 563 din 8 august 2011, partea I

Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/30 iunie 2011, care face parte integrantă din Ordin, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 552 bis din 25 iulie 2011

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/30 iunie 2011 pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate publicat în Monitorul Oficial al României nr.552 din 25 iulie 2011

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2234/29 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici publicat în Monitorul Oficial al României nr.483 din 7 iulie 2011

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice publicat în Monitorul Oficial al României nr. 889/30 decembrie 2010

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile publicat în Monitorul Oficial al României nr. 882/29 decembrie 2010

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1879 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici publicat în Monitorul Oficial al României nr. 447/1 iulie 2010

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1878 din 22 iunie 2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461/6 iulie 2010

OMFP nr.864 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale publicat în MO nr 229 din 12 aprilie 2010

OMFP nr.3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) publicat în MO nr.766 din 10 noiembrie 2009
Anexa publicată în MO nr.766bis din 10 noiembrie 2009

OMFP nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elemntelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii publicat in MO nr.704/20.10.2009

OMEF nr.3512 privind documentele financiar-contabile publicat in MO nr. 870 şi 870 bis din 23.12.2008

Legea contabilităţii, republicată nr. 82/1991 Monitorul oficial nr 454/18.06.2008

OMEF nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial din 9 noiembrie 2007 publicat in MO 846 bis din 10.12.2007