Acasă» Transparenţă
Acte normative aprobate

  HG nr.270/2017 pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângã Ministerul Finanțelor Publice a unei activitãți finanțate integral din venituri proprii și pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înființãrii pe lângã Ministerul Finanțelor Publice a unei activitãți finanțate integral din venituri proprii - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320 din 04 mai 2017

  Ordinul nr.264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitãți - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.266 din 14 aprilie 2017

  OMFP nr.543/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 07 aprilie 2017

  OMFP nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situaţiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 31 ianuarie 2017

  Ordinul ministrului finanţelor nr.2.844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020/19.12.2016

  OUG nr.86 cu privire la recificarea bugetului de stat pe anul 2016 - Monitorul Oficial al României nr.961/28.11.2016

  OUG nr.54 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule- Monitorul Oficial al României nr.723/19.09.2016

  OUG privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule

  OMFP nr.1938/2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României nr.680/02.09.2016

  OMFP nr.1939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat - Monitorul Oficial al României nr.648/24.08.2016

  OG nr.14 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 - Monitorul Oficial al României nr.627/16.08.2016

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.916/21.06.2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici - Monitorul Oficial al României nr.499/05.07.2016

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.450 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - Monitorul Oficial al României nr.274/12.04.2016

  Ordin nr.378/17.03.2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3831/2015 - Monitorul Oficial al României nr.219/24.03.2016

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice - Monitorul Oficial al României nr.81/04.02.2016

  Ordinul nr.67/95 din 15.01.2016 al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie - Monitorul Oficial al României nr.77/02.02.2016

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.52 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) şi ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Monitorul Oficial al României nr.52/25.01.2016

  Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală - Monitorul Oficial al României nr.547/23.07.2015

  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Monitorul Oficial al României nr.688/10.09.2015

  HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal - Monitorul Oficial al României nr.22/13.01.2016

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4160 din 31 decembrie 2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României nr.21/12.01.2016

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2634 din 05 noiembrie 2015 privind documentele financiar contabile - Monitorul Oficial al României nr.910/9.12.2015

  Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr.44 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central - Monitorul Oficial al Romaniei nr.374/23.11.2015

  OUG nr.44 privind acordarea unor facilităţi fiscale - Monitorul Oficial al Romaniei nr.785/21.10.2015

  Ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţii fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr.225 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice- Monitorul Oficial al Romaniei nr.637/21.08.2015

  Legea nr.225 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice - Monitorul Oficial al Romaniei nr.562/28.07.2015

  Legea nr.209 privind anularea unor obligaţii fiscale- Monitorul Oficial al Romaniei nr.540/20.07.2015

  OUG nr.48 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 - Monitorul Oficial al Romaniei nr.807/29.10.2015

  OUG nr.47 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare- Monitorul Oficial al Romaniei nr.806/29.10.2015

  OMFP nr.1417/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale- Monitorul Oficial al Romaniei nr.813/02.11.2015

  OMFP nr.1198/2015 de modificarea și completarea unor reglementări contabile- Monitorul Oficial al Romaniei nr.759/12.10.2015

  OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor - Monitorul Oficial al Romaniei nr.711/22.09.2015

  • Anexa 1- Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
  • Anexa 2- Exemple privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor

  OMFP nr.1151/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

  Lege nr.227/2015 privind Codul fiscal - Monitorul Oficial al Romaniei nr.688/10.09.2015

  Lege nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala - Monitorul Oficial al Romaniei nr.547/23.07.2015

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.939 din 12 august 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, - Monitorul Oficial al Romaniei nr.649/27.08.2015

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.773/01.07.2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.509 din 09 iulie 2015

  Legea nr.121 privind aprobarea OUG nr.79/2014 pentru modificarea și completarea legii contabilității nr.82/1991 - Monitorul Oficial al Romaniei nr.382/02.06.2015

  Ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

  OMFP nr.755/2015privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale - Monitorul Oficial al Romaniei nr.463/26.06.2015

  Legea nr.166/2015 privind aprobarea OUG nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale - Monitorul Oficial al Romaniei nr.460/25.06.2015

  Ordin nr.745/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale - Monitorul Oficial al Romaniei nr.460/25.06.2015

  Legea nr.121/2015 privind aprobarea OUG nr.79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991 - Monitorul Oficial al Romaniei nr.382/02.06.2015

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

  Ordin nr.513 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal. - Monitorul Oficial al Romaniei nr.300/30.04.2015

  Legea nr. 70/2015 - intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si modificarea OUG nr. 193/2002 - introducerea sistemelor moderne de plata - Monitorul Oficial al Romaniei nr.242/09.04.2015

  Ordin nr.197 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia - Monitorul Oficial al Romaniei nr.139/24.02.2015

  Ordin nr.161/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1154/2014 - Monitorul Oficial al Romaniei nr.130/20.02.2015

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr.170/17.02.2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă - Monitorul Oficial al Romaniei nr.139/24.02.2015

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 150/11.02.2015 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1.286/2012 - Monitorul Oficial al Romaniei nr.136/23.02.2015

  Ordinul nr.159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. - Monitorul Oficial al Romaniei nr.131/20.02.2015

  Ordinul nr.1407/1917 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea ANAF - Monitorul Oficial al Romaniei nr.768/22.10.2014

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice - Monitorul Oficial al Romaniei nr.69/27.01.2015

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate - Monitorul Oficial al Romaniei nr.963/30.12.2014

  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 si a altor acte normative - Monitorul Oficial al Romaniei nr.906/12.12.2014

  Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.902 din 10.12.2014

  Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 31 iulie 2014 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2014 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.586 din 06.08.2014

  Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 31 iulie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2014 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.588 din 06.08.2014

  Ordinul ministrului finantelor publice nr.936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.540 din 21.07.2014

  Hotărârea pentru pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.391 din 27.05.2014

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.388 din 26.05.2014

  Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 - 20.05.2014

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din 11.04.2014.

  Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.227 din 31.03.2014.

  Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi unele măsuri fiscal-bugetare - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.151 din 28.02.2014.

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.79/2014 din 21 ianuarie 2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 29.01.2014.

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.2067 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României nr.6 din 7 ianuarie 2014.

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009 - Monitorul Oficial al României nr.727 din 26 noiembrie 2013.

  OUG nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Monitorul Oficial al României nr.703 din 15 noiembrie 2013.

  Ordin comun pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - Monitorul Oficial al României nr.648 din 22.10.2013 (OMFP nr.1714/2013)

  Ordin nr.1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale - Monitorul Oficial al României nr.583 din 13 septembrie 2013.

  Ordin nr.1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale - Monitorul Oficial al României nr.578 din 11 septembrie 2013.

  Ordonanţa Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 - Monitorul Oficial al României nr.493 din 05 august 2013.
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3

  Ordonanţa Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 - Monitorul Oficial al României nr.494 din 05 august 2013.
  Anexa 1
  Anexa 1/01
  Anexa 1/02
  Anexa 1/03
  Anexa 1/04
  Anexa 2

  Ordin nr.1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, - Monitorul Oficial al României nr. 455 din 24 iulie 2013.

  Ordin nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320 din 03 iunie 2013.

  Ordin nr.393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 03 aprilie 2013.

  Ordin nr.353/2013 privind desemnarea biroului central de legatură responsabil pentru schimbul de informaţii privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale UE- Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.163 din 26 martie 2013.

  Hotărârea Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136 din 14 martie 2013.

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.127 din 08 martie 2013.

  Hotărâre de guvern nr.50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 21 februarie 2013.

  Ordin nr.231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 21 februarie 2013.

  Ordin nr.40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 21 februarie 2013.

  Ordin nr.213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1286/2012, - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.100 din 20 februarie 2013.

  Hotărâre de guvern pentru privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti,la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 14 februarie 2013

  Ordin nr.140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 12 februarie 2013.

  Rectificarea nr.8/2013 privind Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Monitorul Oficial al României, nr.77 din 06 februarie 2013.

  Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative - Monitorul Oficial al României, nr.68 din 30 ianuarie 2013.

  Ordonanţa nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.54 din 23 ianuarie 2013.

  Ordonanţa nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2013.

  Ordonanţa nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decat gazele naturale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 23 ianuarie 2013.

  Ordonanţa nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 23 ianuarie 2013.

  Hotărâre de guvern nr.20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 22 ianuarie 2013.