Activitaţi» Impozite şi taxe
Regim Accize

Nivelul contribuțiilor pentru finanțarea cheltuielilor de sãnãtate datorate în anul 2017

În anul 2017, nivelul contribuțiilor pentru finanțarea cheltuielilor de sãnãtate prevãzute la art.369 din Legea nr.95/2006 republicatã, privind reforma în domeniul sãnãtãții cu modificãrile și completãrile ulterioare, pentru produsele din tutun prelucrat și bãuturile alcoolice - altele decât bere, vinuri, bãuturi fermentate altele decât bere ºi vinuri, produse intermediare – eliberate pentru consum, este urmãtorul:

* Nivelul contribuției actualizat conform art. 369 alin.(2) și (3) din Legea nr.95/2006 se aplicã de la data de 1 aprilie 2017


Nivelul accizelor aplicabil în anul 2017

În temeiul dispozițiilor art.342 alin.(3) și art.442 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, nivelul accizelor aplicabil în anul 2017 este cel prevãzut:

- în coloana 4 din anexa nr.1 la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare - pentru produsele supuse accizelor armonizate
          și respectiv,
- în coloana 3 din anexa nr. 2 la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare - pentru produsele supuse accizelor nearmonizate.

   Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2016, calculat în conformitate cu prevederile art.343 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 15,194 lei/pachet

   Ordin nr.2883/19.12.2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete

   Ordin nr.412/23.03.2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete - Monitorul Oficial al României nr.228/28.03.2016

   Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2015, calculat în conformitate cu prevederile art.343 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 14,487 lei/pachet

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) stabilit pentru anul 2014 şi utilizat la determinarea accizei specifice ce se va utiliza în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016 este de 13,90 lei/pachet.

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2013, calculat în conformitate cu prevederile art. 177 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 12,9508 lei/pachet.

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2012, calculat în conformitate cu prevederile alin.(5) al art.177 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 11,9347 lei/pachet.

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2011, calculat în conformitate cu prevederile alin.(5) al art.177 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 11,1863 lei/pachet.

   Comunicat de presă - Pentru ţigarete, acciza totală este mixtă, structura acesteia fiind formată dintr-o acciză specifică (euro/1000 ţigarete) şi o acciză ad valorem (% din preţul de vânzare cu amănuntul) potrivit art.1 alin.(2) din Directiva 92/79/CEE privind apropierea taxelor pentru ţigarete, transpus în legislaţia naţională la art.177 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

   HG nr.642/2011 - aprobarea accizei specifice, exprimatã în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

   Declaraţii preţuri maxime ţigarete

   Document de consultare privind structura cotelor accizelor aplicate ţigaretelor si tutunului prelucrat Comisia Europeana a lansat o consultare on-line in vederea obţinerii unor opinii cu privire la posibilitatea modificarii structurii cotelor accizelor pentru tigarete si tutun prelucrat. Aceasta consultare este relevanta pentru actorii implicaţi in producţia si distribuţia produselor din tutun, organizaţiile de sanatate, organizaţiile non-guvernamentale, alte organizaţii care reprezinta consumatorii.


    Documentul de consultare conţine problemele identificate in legatura cu accizarea produselor din tutun, posibile solutii/altenative de modificare in vederea imbunatatirea sistemului actual.


   Scopul acesteia consultari este obţinerea unui feedback referitor la problema accizelor in aceste domenii, precum si la posibilitatea modificarii actualelor prevederi din Directiva privind accizele pentru tutun. Punctele de vedere exprimate vor fi luate in considerare in cadrul propunerii referitoare la acest subiect, pe care Comisia o va prezenta la sfarsitul anului 2007. In acest sens, se asteapta opinii, in scris la adresa European Commission , Directorate-General Taxation and Customs Union Unit Excise duties and transport, environment and energy taxes, B-1049 Brussels, Belgium sau prin e-mail taxud-excise-tobacco@ec.europa.eu, pana la data de 1 iunie 2007

    Documentul poate fi accesat la adresa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs

Regimul restricţiilor la tutun
In conformitate cu Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, Romania beneficiaza de o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la 31 decembrie 2009, pentru atingerea nivelului minim al accizei la tigari. De asemenea, Tratatul prevede ca statele membre pot mentine, pana la expirarea perioadei de tranzitie, contingente la tigarile care pot fi introduse pe teritoriul lor din Romania fara plata unor accize suplimentare, la fel ca in cazul celor provenite din tari terte. Ungaria si Marea Britanie au decis sa utilizeze aceasta optiune si au introdus o limita cantitativa de 200 de tigarete. Pentru informatii suplimentare legate de regimul restrictiilor la tutun, aplicat Romaniei de catre Ungaria si Marea Britanie, va rugam sa accesati urmatoarele site-uri: Sectiunea "A customs guide for travellers entering the UK"(1,37 MB) "Informare privind introducerea tigaretelor in Ungaria"
Situatia centralizatoare privind starea autorizatiilor de expeditori inregistrati emisa la      22.05.2017


CUI/CNP expeditor inregistrat
Cod acciza expeditor inregistrat
Nume expeditor inregistrat


Situatia centralizatoare privind starea autorizatiilor de destinatari inregistrati emisa la      22.05.2017


CUI/CNP destinatar inregistrat
Cod acciza destinatar inregistrat
Nume destinatar inregistrat