Acasă»
Comunicate de presă                                                                                      

2016-04-29 |  Comunicat de presă
Ministerul Finanțelor Publice a publicat raportul privind execuția bugetară pe trimestrul I 2016
Bugetul general consolidat a înregistrat un excedent în valoare de 3,01 miliarde de lei (0,4% din PIB), în ținta de deficit stabilită pentru trimestrul I.
2016-04-29 |  Comunicat de presă
Nouă cereri de revendicare a premiilor la extragerea Loteriei bonurilor fiscale din 20 martie 2016
După centralizarea bonurilor fiscale câștigătoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale din 20 martie 2016 sunt nouă cereri de revendicare, nefiind astfel depășit numărul maxim, de 100 de premii, stabilit de lege.
2016-04-28 |  Comunicat de presă
Loteria bonurilor fiscale organizează o extragere specială de Paște
La extragerea ocazională a Loteriei bonurilor fiscale organizată luni, 2 mai 2016, cu prilejul sărbătorilor de Paște, participă bonurile fiscale emise în perioada 1 februarie - 16 aprilie 2016. Fondul de premiere este de un milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.
2016-04-28 |  Comunicat de presă
Ministerul Finanțelor vine cu noi informații despre instituțiile publice din țară. De astăzi, pe www.transparenta-bugetara.gov.ro orice persoană poate găsi fișele a peste 13.700 de etintăți publice. Acestea conțin toate datele de identificare a instituțiilor, de la denumirea completă, codul de identificare fiscală, Trezoreria la care are deschise conturile de cheltuieli până la tipul de activitate, adresele fiscale și de corespondență. Tot aici, cei interesați pot găsi informații despre instituțiile subordonate și cele cărora li se subordonează.Noutăţi                                                                                                            

2016-04-25 | 

Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 30.05 - 10.06.2016.

Bugetul sesiunii este de 250 milioane lei.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.
Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.
Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 30.05 - 10.06.2015. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 30.05 - 10.06.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.
Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.
Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare, precum și platforma de întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.
Acest demers se realizează în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.296 din data de 19.04.2016 a Hotărârii Guvernului nr.234/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014. Acest act normativ de modificare și completare a cadrului legal existent de implementare a schemei de ajutor de stat este rezultatul unei ample consultări cu mediul de afaceri și partenerii instituționali derulată în perioada 04.02 - 30.03.2016.
În urma acestei modificări legislative, Ministerul Finanțelor Publice a revizuit și postat pe site-ul său la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.332/2014 noile versiuni ale Ghidului solicitantului și Manualului de plată.
Menționăm faptul că noile prevederi legislative și procedurale se aplică tuturor cererilor de acord pentru finanțare și plată înregistrate după data de 19.04.2016.