Acasă»
Comunicate de presă                                                                                      

2015-11-25 |  Comunicat de presă
Execuția bugetului general consolidat pe cele zece luni ale anului 2015 s-a încheiat cu un excedent de 9,04 miliarde de lei, respectiv 1,28% din PIB, faţă de excedentul de 1,9 miliarde de lei, respectiv 0,29% din PIB, înregistrat la aceeaşi dată în anul 2014.
2015-11-25 |  Comunicat de presă

Ministerul Finanțelor Publice a plătit premiile câștigătorilor Loteriei bonurilor fiscale din august

2015-11-23 |  Comunicat de presă
Rezultatele ultimei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale
Bonurile fiscale câștigătoare în urma extragerii organizate duminică, 22 noiembrie a.c., sunt cele emise în data de 11 octombrie a.c., cu valoarea de 772 de lei. Fondul de premiere pentru extragerea lunară va fi 1.000.000 de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.
2015-11-20 |  Comunicat de presă
Loteria bonurilor fiscale aferentă lunii octombrie are loc în data de 22 noiembrie 2015
Duminică, 22 noiembrie a.c., va avea loc extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise în perioada 1 - 31 octombrie 2015. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.Noutăţi                                                                                                            

2015-10-15 | 

Ministerul Finanțelor Publice anunţă încheierea, la data de 09.10.2015, a primei etape de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
Lista întreprinderilor admise sau respinse în prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare depuse în sesiunea 24.08-18.09.2015 este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.
Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, documentația necesară în a doua etapă de evaluare.
Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare în a doua etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentațiile sunt considerate complete.
La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum și lista întreprinderilor respinse.