Acasă»
Comunicate de presă                                                                                      

2014-04-23 |  Comunicat de presă
Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art.192 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în sensul scutirii de la platã a impozitului pe profitul reinvestit.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă, agenţii economici vor fi scutiţi integral de la plata impozitului pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice, respectiv maşini, utilaje şi instalaţii de lucru.
2014-04-23 |  Comunicat de presă

Ministerul Finanţelor Publice a identificat 70 de taxe şi tarife care pot fi eliminate. Impactul bugetar total al acestora este de 1,9 mil lei.
Aceste taxe şi tarife au încasări unitare de cel mult 100.000 lei.
2014-04-23 |  Comunicat de presă
România face primul pas către Uniunea Bancară
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea informează că, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, a fost agreat textul Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul Unic de Rezoluţie.
2014-04-22 |  Comunicat de presă

Astăzi, la sediul MFP, a avut loc evenimentul de prezentare a stadiului implementării Programului de cooperare elveţiano-român, la care au participat oficiali ai României şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Noutăţi                                                                                                            

2014-01-24 |  Precizări titluri de plată ANRP

Având în vedere aprobarea legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România conform căreia plăţile titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în condiţiile art. 41 se efectuează începând cu anul 2014 de către Ministerul Finanţelor Publice. În acest context, facem următoarele precizări:


2014-01-15 | 

În conformitate cu HG.nr.5/07.01.2014, Programul „Prima Casă” continuă în 2014 având alocat un plafon de garanţii de 1.200 milioane lei.

La aceastǎ valoare se adaugǎ sumele neutilizate din plafonul alocat Programului în anul 2013, respectiv:

- diferenţa nealocatǎ din plafonul anului 2013: 22.000.000 lei pentru achiziţia/construirea de locuinţe de cǎtre beneficiari şi 196.000.000 lei pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţionalǎ pentru Locuinţe (ANL);
- suma alocatǎ, dar neutilizatǎ până la data de 31.12.2013: 225.629.710 lei pentru achiziţia/construirea de locuinţe de cǎtre beneficiari şi 299.315.642 lei pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţionalǎ pentru Locuinţe (ANL).
- plafonul reutilizat în conditiile legii, disponibil până la data de 31.12.2014, de 140.434.202 lei.

Plafonul total de garantare 2.083.379.554 lei permite finanţatorilor, în anul 2014, acordarea de credite prin Programul Prima Casa de 4.166.759.108 lei.