A expirat sesiunea»
Detalii

    Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, înregistrate în scopuri de TVA, care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august 2010 operaţiuni intracomunitare trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.

    În vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, persoana înregistrată în scopuri de TVA trebuie să completeze şi să depună la organul fiscal competent formularul (095) "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" şi certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatea competentă din România propriu, precum şi pe cele ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni şi ale administratorilor.

    Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari se pot radia din acest registru fie la cererea acestora, fie din oficiu, de către organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de lege.

    Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de înscriere şi de radiere din acest registru, sunt reglementate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2101 din 24 iunie 2010, publicat in Monitorul Oficial nr.429 din 25 iunie 2010.

    Începând cu data de 1 august 2010, persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu pot avea un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate deja în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.